Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

Şansă la fonduri nerambursabile

immIMM-urile au șansa de a accesa noi fonduri nerambursabile, în urma unor decizii luate de Guvernul României, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă este una dintre noutățile ale căror reglementări au fost publicate în Monitorul Oficial în cursul săptămânii trecute. Obiectivul principal îl constituie sprijinirea operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul de membru UE. Bugetul pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru anul 2010 este de 5.000.000 de lei.
Acestea se acordă pentru următoarele categorii de activităţi eligibile:
achiziţionarea de tehnică de calcul, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor  în cadrul  codului CAEN Revizuit 2  pentru care a solicitat finanţare, electro şi motostivuitoare, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), mobilier, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale pentru activităţile  specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, mijloace de transport marfă pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; certificarea unui
sistem de management al calităţii mediului / sănătăţii şi securităţii muncii /siguranţei produselor alimentare, în conformitate cu standardele; certificarea unui sistem integrat de management al calităţii (ex: calitate / mediu; calitate / siguranţa produselor alimentare; calitate / sănătatea şi securitatea muncii,  calitate / mediu / siguranţa produselor alimentare; calitate/mediu/sănătatea şi securitatea muncii).
Prin Program, beneficiarii primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile de maximum 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 80.000 de lei.
În perioada 08.04.2010, ora 9.00 până în data de 14.04.2010, ora 20.00, solicitanţii vor completa şi  transmite on-line un formular de preselecţie, conform aplicaţiei software, care va fi disponibilă pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro.

O șansă și pentru femei
O altă oportunitate o constituie Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Obiectivul îl constituie promovarea unui sistem de informare şi instruire care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă. Bugetul alocat este de 600.000 de  lei.
Beneficiază de prevederile Programului femeile care au cetăţenie română şi care îndeplinesc la data depunerii formularelor de înscriere următoarele criterii de eligibilitate: au vârsta peste 18 ani; au cel puţin studii medii definitivate; s-au înscris la activităţile prevăzute, pe baza formularelor de înscriere corespunzătoare.
Programul se va derula în patru etape, astfel: etapa I – elaborare şi publicare de broşuri; etapa a II-a – organizare de campanii de informare “Zilele femeilor Întreprinzător” în 13 oraşe, având ca tematică asistenţa oferită IMM-urilor de Uniunea Europeană, competitivitatea acestora şi dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor; etapa a III-a – organizare şi desfăşurare de cursuri de pregătire antreprenorială pe durata a patru zile, în cadrul a opt locaţii; etapa a IV-a – organizare „Forumul Antreprenoriatului Feminin”.
Începând cu data de 30 martie, solicitanţii pot completa şi transmite on-line formularul de înscriere pentru a II-a etapă, conform aplicaţiei software care va fi disponibilă pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro.Adrian RADULESCU

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co