Economic

Facilităţi pentru tinerii întreprinzători

Business_clapPrin Decizia Preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 69/08.03.2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 187 din 24.03.2010, a fost aprobat Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START.

Obiectivul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Bugetul programului pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru anul 2010 este de 6.000.000  lei.
Conform reglementărilor, pot beneficia de acești bani persoanele fizice şi societăţi comerciale (microîntreprinderi).

Activităţi eligibile
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
– echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent, subgrupa 2.1, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare );
– aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare (subgrupa 2.2 conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare);
– mijloace de transport auto pentru mărfuri (subclasa 2.3.2.2 conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare );
– licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică;
– taxe pentru înfiinţare societate comercială la Registrul Comerţului (doar pentru aplicanţi persoane fizice);
– achiziţionarea de tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, monitor, imprimantă, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
– achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestari servicii, inclusiv din elemente prefabricate) . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să fi avut destinaţie locativă;
– achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate pentru activităţi de producţie/ de servicii;

Tipul de ajutor financiar
Prin Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar.
Solicitanţii vor completa şi  transmite on-line un formular de preselecţie, conform aplicaţiei software, care va fi disponibilă pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, până la data de 15 aprilie.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul OTIMMC Ploiești, Strada Cuza Vodă nr.8 (în incinta Camerei de Comerț și Industrie Prahova, la demisol). Tel. 0244.52.20.85 Fax: 0244.54.40.54.Adrian RADULESCU

Targul National Imobiliar (TNI)
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co