Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

Educaţia pentru o societate mai bună!

Da, oamenii cu adevărat educaţi, oamenii preocupaţi de a aplica în viaţa de zi cu zi valorile educaţiei pot fi creatorii unei vieţi mai bune, unei societăţi mai dedicate ideii de umanitate. Da, cred în educaţie, cred în educaţia pusă în slujba oamenilor.
De ce cred asta? Pornind de la lucrurile simple, cred că un copil educat nu va arunca o hârtie pe jos şi atunci munca celor de la salubritate va fi mai uşoară; cred că un adolescent educat va participa la acţiuni de voluntariat şi atunci lumea ajutată de el va fi mai bună; cred că un tânăr educat nu va încălca legile şi atunci viaţa oamenilor în uniformă va fi mai uşoară; cred că dacă toţi adulţii ar avea o educaţie preventivă, legată de normele alimentare şi sanitare, spitalele ar fi mai goale şi viaţa medicilor ar fi mai uşoară; putem continua şi am ajunge la propria noastră viaţă ce ar putea să fie mai uşoară, mai plăcută, mai simplă, dacă semenii noştri ar fi mai educaţi şi dacă ar aplica principiile educaţiei în viaţă. Cred că viaţa imaginată aşa ar fi pragmatică, benefică oamenilor, ar costa mai puţin şi ar servi mai mult viitorului umanităţii. Având aceste rezultate practice  s-ar putea înţelege de ce educaţia şi pregătirea profesională reprezintă investiţii în capitalul uman, mai important decât capitalul fizic sau financiar ce se pot pierde sau deprecia. Formarea capitalului uman trebuie să fie prioritară, deoarece doar el poate da adevărata valoare capitalului fizic sau financiar.
Performanţele economice ale ţărilor asiatice sunt legate de valoarea crescută a capitalului uman format prin educaţie susţinută de factorii politici. Aceste ţări au puţine resurse naturale, dar se bazează pe o forţă de muncă formată din familie, bine şcolarizată, educată, conştientă că munca trebuie adaptată continuu la noutăţile ştiinţifice şi tehnologice, conştientă de faptul că profesioniştii sunt recunoscuţi de societate şi bine plătiţi de angajatori.
În România, nivelul de educaţie, starea de sănătate, abilităţile legate de cunoaşterea unei limbi străine sau de utilizarea computerului sunt sub cota majorităţii ţărilor din UE. Investiţia în dezvoltarea resurselor umane, atât cantitativ, cât şi calitativ este mult redusă. S-au dat legi bune legate de educaţie, care în alte ţări dezvoltate, vezi Finlanda, au dat rezultate. La noi, însă, rezistenţa la schimbare a fost contraproductivă, aproape a reuşit să se impună în calea progresului, în calea reformei.
Ce este de făcut? Avem toate răspunsurile? Am căutat cu adevărat soluţiile? Eu susţin că societatea noastră se poate schimba în bine prin activităţi bazate pe cunoaştere, pe o educaţie bazată pe profesionişti motivaţi, pe o formare creativă a tinerilor, pe o stimulare a inovaţiei şi a cercetării. Costurile în asemenea investiţii, faţă de beneficiile din plan social, vor fi foarte mici.
Odată cu efortul de adaptare a societăţii la lumea de mâine, omul însuşi trece printr-o transformare interioară, modelul omului ideal se schimbă în vederea trecerii la o nouă realitate. Putem spune că din actul schimbării, din acceptarea şi asumarea, la nivel de individ, a elementelor şi mecanismelor ce definesc edificarea unei noi societăţi se naşte un om nou, omul mileniului trei. Poate chiar trăim un nou Iluminism, o nouă perioadă bazată pe raţiune. Oricum, asistăm şi participăm la conturarea şi construirea unei societăţi noi, bazată pe cunoaştere. La baza oricărui progres din orice domeniu este cunoaşterea. Puterea unei societăţi stă în capacitatea de a acoperi prin intermediul ştiinţei cât mai mult şi cât mai profund din aria teoretică şi practică a existenţei. De aceea, în condiţiile competiţiei universale prezentă în diverse spaţii, diferenţa specifică, decisivă o constituie cunoaşterea. La orice domeniu ne-am referi, cunoaşterea înseamnă putere. Suntem martorii acestui proces subtil, în care lumea tinde să transfere competiţia de pe terenul confruntărilor politice ori chiar al celor extreme, conflictuale, în spaţiul intelectual guvernat de valori spirituale şi morale perene, în aria de elită a educaţiei.
Cine vrea să fie puternic, trebuie să fie educat, iar educaţia trebuie să servească umanităţii în integritatea sa! Succes tuturor tinerilor preocupaţi în această perioadă de propria perfecţionare, succes elevilor de clasa a VIII-a, succes elevilor de clasa a XII-a, ce vor fi probaţi în curând!

Ing. Marian Ilie – Administrator public – Primăria Buşteni

Imobiliare Valea Prahovei
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co