Administratie

ORDINEA DE ZI 24.03.2010

ORDINEA DE ZI 24.03.2010


In baza dispozitiei nr.166/18.03.2010 emisa de Primarul orasului Sinaia, sunteti invitat sa participati la sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Sinaia care va avea loc miercuri, 24 martie  2010 orele 16,00 in sala de sedinte a Centrului International de Conferinte “Casino” Sinaia, cu urmatoarea  ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna februarie 2010.

– Prezinta dna secretar Beatrice Radulescu

2. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie pe anul 2009.

– Initiator  primar Vlad Oprea

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

– Initiator primar Vlad Oprea

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 84/2008 referitoare la stabilirea numarului si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pe domenii de activitate.

– Initiator primar Vlad Oprea

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 1/76/2008 referitoare la alegerea comisiei de validare.

– Initiator primar Vlad Oprea

6. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local Sinaia in Consiliul de administratie al Centrului Cultural “Carmen Sylva” Sinaia.

– Initiator primar Vlad Oprea

7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL. 218/2009, anexa 1, cap. XII, pct.4 alin.6 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010.

– Initiator primar Vlad Oprea

8. Proiect de hotarare privind inchirierea spatiilor situate in imobilul din Sinaia, Calea Brasovului nr. 4, catre  SC. Transport Urban Sinaia SRL.

– Initiator primar Vlad Oprea

9. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 119/2005 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia.

– Initiator primar Vlad Oprea

10. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 162 mp. ce face obiectul  contractului de concesiune nr. 26054/2008 catre Marin Zamfira.

– Initiatori membrii Comisiei de urbanism

11. Proiect de hotarare privind atestarea ca terenul  in suprafa de 400 mp.din  situat in Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 80 A, face parte din domeniul public al orasului Sinaia.

– Initiatori membrii Comisiei de urbanism

12. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a terenului in suptafata de 400 mp. situat in Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 80A cu destinatie Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc – “Acum au nevoie de noi”.

– Initiator primar Vlad Oprea

13. Proiect de hotarare privind infiintarea Centrului de Ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc – “ACUM AU NEVOIE DE NOI”.

– Initiator primar Vlad Oprea

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului geotehnic pentru terenul situat in Sinaia, str. Mihail Koganiceanu Nr. 80 A.

– Initiator primar Vlad Oprea

15. Proiect de hotarare privind aprobarea SPF Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc – “Acum au nevoie de noi”.

– Initiator primar Vlad Oprea

16. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 107/2009 referitoare la concesionarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 8,00 mp. situat in Sinaia, str. H.C.Crisan nr. 15, pentru  extindere constructie Climauteanu Elena.

– Initiatori membrii Comisiei de urbanism

17. Proiect de hotarare privind modificarea partiala a Hotararii Consiliului Local nr. 50/2007, completata prin HCL. 24/2009 si 114/2009.

– Initiatori membrii Comisiei de urbanism

18. Proiect de hotarare privind amanarea termenelor  de incepere a lucrarilor pe terenurile ce fac obiectul unor contracte de concesiune.

– Initiatori : membrii Comisiei de urbanism

19. Proiect de hotarare privind prelungirea  duratei contractului prevazut la art. 7 din contractul de asociere in participatiune nr. 11312/2004.

– Initiatori membrii Comisiei de urbanism

20. Proiect de hotarare privind incetarea contractelor de concesiune nr. 26862/2007 si nr. 28810/2007.

– Initiatori membrii comisiei de urbanism

21. Proiect de hotarare privind amanarea termenului de finalizare a lucrarilor prevazut la  art.  8.c.2. din contractele de concesiune nr.18648/2005 si 18645/2005.

– Initiator primar Vlad Oprea

22. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei terenului ce face obiectul Hotararii Consiliului Local nr. 13/2006 si contractului de concesiune nr. 13237/2009.

– Initiatori membrii Comisiei de urbanism

23. Proiect de hotarare privind completarea destinatiei si acordul cesionarii contractului de concesiune nr. 6562/23.11.2000 incheiat pentru terenul situat in Sinaia, Calea Bucuresti f.n.

– Initiatori membrii Comisiei de urbanism

24. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a terenului situat in Sinaia, str. Stanjeneilor nr. 23 G, lot 3, in suprafata de 16 mp., catre Giurca Dumitru,  pentru extindere constructie.

– Initiatori membrii Comisiei de urbanism

25. Proiect de hotarare privind modificarea HCL. nr. 89/2008 referitoare la eliberarea de abonamente de parcare rezidentiala pe raza orasului Sinaia.

– Initiatori : grupul consilierilor PD-L Sinaia

26. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 106/2008 referitoare la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenul din Sinaia, str. Ghioceilor nr. 39.

– Initiatori membrii Comisiei de urbanism

27. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare domnului ION SCAUNAS.

– Initiator primar Vlad Oprea

28. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare domnului FLORICICA IOAN.

– Initiator dl. cons. Dilirici Ion

29. Plangere prealabila nr. 5960/09.03.2010 impotriva Hotararii Consiliului local nr. 28/2010 privind revocarea H.C.L. nr. 18/2009 referitoare la vanzarea terenului in suprafata de 950 mp. din Sinaia, str. Th. Aman nr. 10, lot 1 catre SC. Darvex SRL.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co