Imobiliare Valea Prahovei
Administratie

Sedinta de consiliu Campina

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 25 martie 2010

1. Proiect de hotărâre privind promovarea unor măsuri în vederea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul municipiului Câmpina.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare zonă de agrement Fântâna cu cireşi” din municipiul Câmpina.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L. nr.3/28 ianuarie 2010 referitoare la aprobarea modificării Anexei nr.2 la H.C.L. nr.97/30 iulie 2009.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie făcută de dl.Sicora Robert şi d-na Florea Carmen.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 al H.C.L. nr.90/27 iulie 2006 referitoare la aprobarea componenţei comisiei de evaluare, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului în suprafaţă totală de 77,05 m.p. (teren – 21,18 m.p. şi construcţie           Sc –  55,87 m.p.) aparţinând domeniului privat, situat în municipiul Câmpina, str.Al.I.Cuza, nr.13.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

7. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice şi educative organizate de Consiliul local al municipiului Câmpina.

– Iniţiatori membrii Comisiei sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism.

8. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume băneşti unor biserici din municipiul Câmpina.

– Iniţiatori membrii Comisiei sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.80 din 28 mai 2009 referitoare la participarea Consiliului local al municipiului Câmpina la plata cheltuielilor lunare privind paza şi întreţinerea obiectivului de investiţie “Rampă ecologică Băneşti”.

Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare Lacul Curiacul” din municipiul Câmpina.

– Iniţiator dl.Moldoveanu Ioan – Alin – consilier.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare Aleea Rozmarin şi Aleea Albinei” din municipiul Câmpina.

– Iniţiator d-na Clinciu Monica – consilier.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare str.Crişuri” din municipiul Câmpina.

– Iniţiator dl.Cercel Lucian – Adrian – consilier.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare str.Solidarităţii” din municipiul Câmpina.

– Iniţiator dl.Bondoc Viorel – Gheorghe – consilier.

14. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliile consultative ale Spitalului municipal Câmpina şi Spitalului de psihiatrie Voila – Câmpina.

– Iniţiatori membrii Comisiei sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism.

15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliile etice ale Spitalului municipal Câmpina şi ale Spitalului de Psihiatrie Voila.

– Iniţiator dl.Moldoveanu Ioan – Alin – consilier.

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 37,32 mp, situat la etajul 1 din incinta Casei Tineretului din municipiul Câmpina (camera nr.101), Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Prahova.

Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului referitor la constituirea dreptului de superficie în favoarea S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina.

Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al Serviciului Public de Administrare şi Exploatare al Pieţei Centrale Agroalimentare la nivelul Consiliului local al municipiului Câmpina.

Iniţiator dl.Sandu Gheorghe – consilier.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al Casei de Cultură „Geo Bogza”.

Iniţiator dl.Sandu Gheorghe – consilier.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2, alin.(1) din H.C.L. nr.105/2008 referitoare la aprobarea constituirii unor comisii ce vor funcţiona la nivelul municipiului Câmpina.

Iniţiator dl.Sandu Gheorghe – consilier.

21. Proiect de hotărâre privind participarea d-nei Dumitrescu Viorica – Luminiţa şi a d-lui Dulă Marian – consilieri locali, la Conferinţa „Descentralizarea şi reorganizarea spitalelor”.

– Iniţiatori membrii Comisiei sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat, inventarierea în domeniul privat al municipiului al municipiului Câmpina şi concesionarea (fără licitaţie publică) a terenului în suprafaţă de 10,67 m.p, situat în municipiul Câmpina, str.Tudor Vladimirescu, f.nr.

Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat în suprafaţă de 145 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Erupţiei, f.nr.

Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu necesar obţinerii “Autorizaţiei de construire locuinţă (P+1E), fosă septică, parcare proprie, alei auto/pietonale şi spaţii verzi”,  beneficiară d-na Blănaru Maria.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu necesar obţinerii “Autorizaţiei de construire locuinţă (P+M), chioşc de vară, împrejmuire teren, alei auto/pietonale, fosă septică, platformă de beton pentru depozitare pubelă din pvc şi spaţii verzi plantate”,  beneficiară d-na Niculae Diana – Petruţa.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu necesar obţinerii “Autorizaţiei de construire magazin general familial (P)”, beneficiari d-na Boboleanu Floarea şi dl. Boboleanu Ştefan.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.

27. Întrebări, interpelări, diverse.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co