Economic

Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri

128-20122-1IMM-urile au șansa de a accesa fonduri nerambursabile, în urma unor decizii luate de Guvernul României, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului este unul dintre programele care are ca obiectiv stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, întărirea clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea individual, sau organizat, prin intermediul asociaţiilor, ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane.
Totodată, se urmărește protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, în special a celor cu specific tradiţional. Bugetul programului pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru anul acesta este de un milion de lei.
Prin acesta, se susțin următoarele activități:
– participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu, sau în asociere cu alţi operatori economici;
– participări la misiuni economice în străinătate;
– participări la târguri şi expoziţii organizate în ţară, cu stand propriu, sau în asociere cu alţi operatori economici;
– elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a produselor de artă populară, artizanat şi a meşteşugurilor, pe suport hârtie şi pe suport electronic, redactate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;
– realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor, sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic;
– promovarea on-line a produselor cu specific meşteşugăresc şi artizanal;
– achiziţionarea de calculatoare;
– achiziţionarea de  diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje,  maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice, care nu mai permit păstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate);
– participări la cursuri de pregătire în ţară şi/sau străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor cu specific meşteşugăresc şi artizanal pe noi pieţe, cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/ mediu/ sănătatea şi securitatea muncii/ siguranţa produselor alimentare (auditor intern, responsabil sistem calitate);
– consultanţa primită în scopul elaborării documentaţiei şi implementării sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare şi a sistemelor integrate;
– certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare, în conformitate cu standardele;
– certificarea unui sistem integrat de management al calităţii (ex: calitate/mediu; calitate/siguranţa produselor alimentare; calitate/sănătatea şi securitatea muncii; calitate/mediu/siguranţa produselor alimentare; calitate/mediu/sănătatea şi securitatea muncii).
Suma de care se poate beneficia
Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile acordate beneficiarilor selectaţi este egală cu echivalentul a maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fără să depăşească suma de 50.000 de lei pentru fiecare beneficiar.
În perioada 7 – 11 aprilie, solicitanţii vor completa şi vor transmite on-line un formular de preselecţie, conform aplicaţiei software care va fi disponibilă pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro. Adrian RADULESCU

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co