Administratie

Firma Eliro nu poate scumpi biletele de călătorie

Firma de transport public local SC Eliro SRL a prezentat un proiect de hotărâre la ultima şedinţă a Consiliului Local Câmpina din mandatul 2008-2012, prin care solicita creşterea preţului la bilet.

Aceasta intenţiona o majorare de la 2 lei la 2,60 lei, motivând că nu mai poate acoperi diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile de pe traseele Voila şi Muscel, considerând acestea nerentabile din cauza pierderilor lunare suferite. Pretenţia firmei Eliro se baza pe modificarea şi completarea unui capitol de redefinire a clauzelor contractuale, din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public persoane prin curse regulate, încheiat în februarie 2009, cu administraţia municipiului Câmpina.
La baza modificării şi completării actului adiţional, firma Eliro se prevala de OG nr. 97/1999, pentru calculul subvenţiei, ca diferenţă între cheltuielile înregistrate de aceasta şi veniturile încasate, ca urmare a efectuării serviciului public de transport.
Proiectul iniţiat de către consilierii Gena Preda şi Daniel Telegescu nu a trecut de votul colegilor lor. În raportul de specialitate întocmit de către consilierul juridic Doina Neagu, din cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios al Primăriei Câmpina, se arată cu privire la proiectul prezentat: „(…) considerăm că nu întruneşte elementele de legalitate şi de oportunitate, motivat de faptul că operatorul de transport local nu a făcut dovada condiţiilor limitativ prevăzute de OG nr. 97/1999, pentru acordarea unei subvenţii. Totodată, specificăm că în conformitate cu Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, condiţiile de acordare a unor eventuale subvenţii, trebuia stabilite prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, ori, în situaţia noastră, în contractul de delegare încheiat la nivelul municipiului nostru, aprobat prin HCL nr. 193/2008, nu a fost stipulată posibilitatea acordării unei astfel de subvenţii”.

Facilităţi, gratuităţi…
Şi în raportul de specialitate întocmit de către Mihaela Dănescu, economist în cadrul Compartimentului de Transport-Avize, se specifică faptul că „nu sunt precizate condiţii de acordare de subvenţii, cu atât mai mult cu cât există la criteriile de departajare acordarea de facilităţi şi gratuităţi, la care SC Eliro SRL a obţinut un punctaj important la câştigarea licitaţiei prin oferta depusă.
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre prin care societatea dorea scumpirea biletelor pentru călătorii care folosesc microbuzele, pe traseele interne ale municipiului Câmpina, nu a fost aprobat de către Consiliul Local, preţul rămânând în continuare de 2 lei de persoană, pentru o călătorie. Carmen NEGREU

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co