Cultura

Calendar Ortodox

Vineri 30 aprilie – Pomenirea Sfântului Apostol Iacob
A fost frate cu Sfântul Evanghelist Ioan şi fii ai lui Zevedei, din Betsaida Galileii. Pe aceşti doi fraţi şi pe Petru, adesea Mântuitorul Hristos îi lua pentru a le descoperi dumnezeieştile Sale Taine, precum a fost pe Tabor, când a voit să-şi arate slava dumnezeirii Sale iar, mai târziu, în Grădina Ghetsimani, când le-a descoperit taina cea adâncă a Crucii şi a smereniei Sale. A propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim, dar şi în Spania de astăzi, acolo unde, la Compostella, până în zilele noastre Sfintele Sale Moaşte săvârşesc nenumărate minuni.

Duminică 2 mai – Duminica a V-a după Paşti (a samarinencei)
O convorbire interesantă între Mântuitorul Hristos şi o femeie samarineancă, ce are loc la fântâna lui Iacob. Cerinţa Domnului „Dă-mi să beau” a fost refuzată pe motive etnice şi religioase. Începe lucrarea Domnului cu femeia: îi făgăduieşte mai întâi „apa cea vie”, adică învăţătura Sfintei Evanghelii şi o face să creadă în puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Credinţa trebuie urmată de mărturisirea păcatelor cu smerenie şi cu căinţa şi înnoirea vieţii prin fapte bune. Femeia primeşte botezul creştin şi numele de Fotinia. De reţinut este faptul că ea devine o mărturisitoare a lucrării lui Dumnezeu cu ea, peste tot spunând minunea atragerii ei către adevărata credinţă. La fel de important este îndemnul pe care Domnul Hristos ni-l dă pentru ca închinarea şi rugăciunea pe care o facem către Dumnezeu să fie în „duh şi în adevăr”, adică nu de formă, ci cu o mare profunzime.
Preot Paroh, Grigore MELNIC
Biserica Sf. Parascheva, Câmpina

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co