Cultura

Calendar Ortodox

Duminică 22 August –
Duminică a XIII – a după Rusalii

În mai multe locuri din Sfânta Scriptură lumea pe care a zidit-o Dumnezeu, este asemănată cu via. Cel mai clar spune chiar Evanghelia de  astăzi. „Era un om oarecare, stăpân al casei sale care a sădit vie.” Acesta este Însuşi Dumnezeu care a creat toate cele văzute şi nevăzute şi a zidit lumea ca pe o vie a casei sale. În alt loc zice Mântuitorul: Eu sunt viţa cea adevărată…”Eu sunt viţă, voi mlădiţele” ( Ioan 15, 1-5 ). Oare de ce aseamănă Dumnezeu lumea cu via, sau cu grâul gata de seceriş şi  nu altceva? Pentru ca atât via cat şi grâul sunt două roade importante pentru viaţa trupeasca a omului. Apoi pentru ca pâinea şi vinul, în Sfânta Liturghie se prefac în Trupul şi Sângele lui Hristos care menţin viaţa duhovnicească a sufletelor noastre. Căci precum pâinea şi vinul „ întăresc inima omului”, aşa Sfânta Împărtăşanie întăreşte credinţa, iartă păcatele şi mântuieşte sufletul omului credincios.
Dar via, adică lumea zidită de Dumnezeu nu a fost părăsită, căci după ce a fost sădită cu propriile sale mâini, a fost îngrădită cu gard, adică poruncile şi învăţăturile evanghelice au devenit ziduri protectoare ale vieţii noastre după care în mijlocul viei Domnul „ a săpat teasc”, adică a făcut altarul de jertfa unde se săvârşeşte  Sfânta Liturghie, jertfa nesângeroasă a Bisericii creştine.
Şi când toate au fost săvârşite, Mântuitorul Hristos a încredinţat via sa, adică lumea, „lucrătorilor”, adică Apostolilor care prin taina Preoţiei au transmis astăzi harul lui Dumnezeu, celor trei trepte sacerdotale, şi anume, episcopi, preoţi şi diaconi.
Mântuitorul Hristos doreşte ca via să rodească, iar roadă o reprezintă sufletele mântuite. Fiecare din noi reprezintă câte un ciorchine care împrăştie în lume mireasmă învăţăturilor evanghelice şi participă activ la Sfânta Cină a lui Dumnezeu.
Preot Paroh, Grigore MELNIC
Biserica Sf. Parascheva, Câmpina

Targul National Imobiliar (TNI)
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co