Imobiliare Valea Prahovei
Cultura

Calendar Ortodox

Vineri 6 August – Schimbarea la faţă a Domnului
Mântuitorul Hristos, voind să întărească mai înainte de sfânta Sa patimă credinţa unicilor si să le arate ca de bunăvoie merge la moarte pe cruce din nemărginita dragoste pentru neamul omenesc, a luat pe cei mai de frunte ucenici: Petru, Ioan şi Iacob şi mergând în Galileea au urcat pe muntele Tudor. Acolo, Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe când se ruga, s-a schimbat la faţă înaintea lor şi s-a făcut chipul feţei sale luminos ca soarele şi hainele albe ca zăpada. Şi în timp ce ucenicii erau uimiţi de această preaslăvită minune au văzut stând pe un nor, doi bărbaţi înconjuraţi de slava cerească, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Mântuitorului. Aceştia erau cei doi mari prooroci, Moise şi Ilie. Iar Petru văzând atâta lumină şi frumuseţe, a zis ”Bine este ca noi să fim aici; să facem trei colibe: Ţie una, lui Moise una şi lui Ilie una”, neştiind ce să mai spună. Dar pe când zicea el acestea, un nor plin de lumină s-a coborât deasupra Taborului şi din el s-a auzit un glas zicând: ”Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit; pe aceasta să-l ascultaţi” Imediat, norul s-a ridicat iar Moise şi Ilie s-au făcut nevăzuţi.
Astăzi Mântuitorul s-a schimbat la faţă pentru a întări credinţa ucenicilor. Dar, s-a schimbat la faţă şi pentru a schimba ”faţa” sufletelor noastre. Să încercăm să ne curăţăm, să încercăm să fim mai buni, mai îngăduitori, pentru a putea vedea şi noi faţa lui Dumnezeu, urcând pe Taborul cel de sus.
Preot Paroh, Grigore MELNIC
Biserica Sf. Parascheva, Câmpina

Targul National Imobiliar (TNI)
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co