Administratie

Bursele pentru elevii liceelor din Câmpina

Consilierii Marian Dulă şi Elena Albu au propus spre aprobare un nou proiect privind acordarea burselor de performanţă pentru elevii din unităţile de învăţământ liceal din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2011-2012.

Cum se ştie deja, bursele de performanţă sunt în cuantum de 200 de lei lunar şi se acordă elevilor din ultimul an de studiu, care au rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină. Pentru următorul an şcolar, bursele se vor acorda în funcţie de rezultatele obţinute de către unităţile de învăţământ, la examenele de bacalaureat din sesiunile de vară-toamnă, ţinându-se cont de numărul de elevi admişi pe unitate şi număr de elevi admişi pe municipiu. Astfel, Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu” va primi 11 burse, în condiţiile în care anul trecut a avut doar 5; Colegiul Tehnic „Constantin Istrati” va primi doar 6 burse, în condiţiile în care a beneficiat de 10 în anul şcolar care a trecut; Colegiul Forestier 5 burse şi Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini câte o bursă, ambele licee fiind constante, comparativ cu anul trecut, iar Grupul Şcolar Energetic 8 burse, cu una în plus faţă de anul 2010-2011.
Grila de punctaj pentru acordare
Bursele se acordă în funcţie de: suma celor trei medii generale obţinute în anii de studiu precedenţi; performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri/olimpiade internaţionale (premiul I-15 puncte, premiul II-13 puncte, premiul III-6 puncte, menţiune-1 punct); premii obţinute la concursuri/olimpiade naţionale (premiul I-10 puncte, premiul II-8 puncte, premiul III-6 puncte, menţiune-4 puncte; premii obţinute la concursuri/olimpiade judeţene (premiul I-5 puncte, premiul II-3 puncte, premiul III-2 puncte, menţiune-1 punct. Punctajul final rezultă din însumarea punctajelor obţinute la criteriile de acordare a burselor. Bursele vor fi obţinute de către candidaţii care au media 10 la purtare şi care vor înregistra cel mai mare punctaj, în limita locurilor atribuite unităţii de învăţământ din care face parte. În caz de egalitate, departajarea se face prin două criterii suplimentare, aplicate în următoarea ordine: media generală în ultimul an de studiu; numărul cel mai mic de absenţe nemotivate.
Programul activităţilor pentru acordarea burselor
În perioada 15-19 septembrie are loc depunerea dosarelor, acestea fiind evaluate între 20-21 septembrie 2011. Rezultatele evaluării vor fi postate pe site-ul primăriei Câmpina cât şi la avizierul acesteia, pe 22 septembrie. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor privind acordarea burselor de performanţă se vor desfăşura în perioada 22-28 septembrie. Dosarele candidaţilor, care doresc să obţină aceste burse, vor trebui să conţină o scrisoare de intenţie, un CV, adeverinţă pentru mediile anuale, copii după diplomele şi certificatele de participare la concursuri/olimpiade.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co