Actualitate

Inspectii efectuate de ISU Prahova la mai multe unitati de turism

În perioada 28 mai – 3 iunie 2018, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfăşurat cinci acţiuni de control și activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la o serie de unități de turism.

Pe timpul verificărilor au fost depistate 25 de încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 13 au fost înlăturate pe timpul desfășurări acestor acțiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 25 de sancţiuni, cuprinzând 23 avertismente şi 2 amenzi, în valoare totală de 51.000 lei.

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea avizului de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric.

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate cinci exerciţii în caz de incendiu, cu 28 participanți, precum și 45 de instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la localităţi, operatori economici şi instituţii.

În aceeași perioadă, Inspecţia de Prevenire a ISU Prahova a desfășurat, la nivelul întregului județ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur”, „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii” și “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populație a informațiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informațiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor și exploziilor cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electrice, precum şi de coşuri de fum necurăţate.

 

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co