Actualitate

Avocatul Poporului, alături de cetățeni

Pentru realizarea rolului său constituţional şi legal, respectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, instituţia Avocatul Poporului primeşte, examinează şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase, precum şi petiţiile formulate de societăţi comerciale, asociaţii sau alte persoane juridice.
Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie formulate în scris şi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, fax sau direct prin audienţe, care reprezintă principalul mijloc de dialog cu cetăţenii. Petiţionarul trebuie să dovedească refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal cererea sau întârzierea răspunsului autorităţii administrative reclamate. Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxă de timbru.
În ultima perioadă, la nivelul Biroului Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului, un număr tot mai mare de cetăţeni au sesizat o serie de probleme pe care le întâmpină în raporturile cu casele judeţene de pensii.
Astfel, aceştia se confruntă tot mai frecvent fie cu refuzul caselor judeţene de pensii de a răspunde solicitărilor cetăţenilor, fie cu refuzul recalculării drepturilor la pensie, dar şi mai grav cu refuzul acestor instituţii de a le acorda dreptul la pensie, potrivit legii.
În acest sens, aducem la cunoştinţa publicului prevederile art. 47 din Constituţia României potrivit cărora „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii”.
În acest sens, reliefăm cazul domnului  S.I. care ne-a sesizat în privinţa posibilei încălcări a prevederilor art. 47 şi art. 52 din Constituţia României, privind nivelul de trai şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, de către Casa Judeţeană de Pensii Prahova.
Petentul reclamă faptul că încă din luna ianuarie 2011 a depus la Casa Judeţeană de Pensii Prahova dosarul pentru acordarea pensiei sale pentru limită de vârstă, însă deşi au trecut mai bine de 6 luni, nu şi-a primit decizia de pensionare, cu toate că a muncit o viaţă întreagă.
Urmare a demersurilor întreprinse de Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului, am primit din partea Casei Judeţene de Pensii Prahova, adresa din luna iulie 2011 potrivit căreia în conformitate cu dispoziţiile legale, petentul a fost trecut în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă, stabilindu-i-se dreptul la pensie prin emiterea deciziei de pensionare.
În acest sens, Serviciul Plăţi Prestaţii ne-a precizat că petentul a primit aproximativ 5500 lei reprezentând atât pensia sa aferentă lunii iulie, cât şi drepturile băneşti restante.
În măsura în care vă consideraţi nedreptăţiţi, nu ezitaţi să contactaţi reprezentanţii instituţiei Avocatul Poporului care, inclusiv prin birourile sale teritoriale, înfiinţate speciale pentru a veni mai aproape de cetăţeni, vă pot sprijini oferindu-vă îndrumările legale de care aveţi nevoie şi efectuând în numele dumneavoastră toate demersurile legale necesare în vederea soluţionării problemelor sesizate.
Fără a fi necesară o programare prealabilă şi fără a implica vreun cost, vă puteţi adresa Biroului Teritorial Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 2-4, intrarea H, parter, camera 59 (clădirea Consiliului Judeţean Prahova), tel. 0244.593.227, program de audienţe: luni-joi – orele 0900-1600, vineri – orele 0900-1200, cu competenţă în cele trei judeţe Prahova, Dâmboviţa şi Buzău.

Biroul Teritorial Ploiești al Instituției Avocatul Poporului
expert Mirabela Mălăescu

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co