Administratie

Asistenţa socială nu înseamnă doar venitul minim garantat

Într-o comunitate locală, asistenţa socială este un domeniu important, dar, în acelaşi timp, deosebit de delicat. În general, percepţia publică este aceea că asistenţa socială înseamnă doar ajutoare sociale pentru persoanele defavorizate, iar ajutoarele respective înseamnă… venitul minim garantat. De fapt, înseamnă mult mai mult. Asistenţa socială înseamnă şi bilete gratuite de transport, plata asistenţilor sociali ai persoanelor cu handicap, burse sociale, ajutoare de urgenţă, cantină socială, pachete de sărbători, sprijin pentru încălzire, locuinţe sociale, centre sociale etc. Ce au însemnat toate acestea la Câmpina, în perioada ultimului mandat, vă prezentăm în continuare.

În municipiul Câmpina, de venitul minim garantat prevăzut de Legea 416 beneficiază anual, în medie, 150 persoane. În perioada 2008-2011, ajutoarele sociale acordate acestei categorii de beneficiari au totalizat peste un milion de lei. În ceea ce priveşte asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, sumele alocate de la buget au fost importante. Asistenţii pesoanelor cu handicap (în jur de 300) se împart în două categorii: cei angajaţi cu carte de muncă şi care beneficiază de salariu lunar şi cei făra carte de muncă, aceştia primind o indemnizaţie fixă în fiecare lună. Per total, pe parcursul a patru ani, plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap a însemnat aproximativ 6,8 milioane lei în cazul celor cu carte de muncă (cărora li s-au achitat şi contribuţiile la CAS, pensii, şomaj) şi aproximativ 4 milioane lei, în cazul celor care beneficiază de indemnizaţie fixă.

Subvenţia pentru transportul public = 300.000 lei în patru ani
O perioadă, în Câmpina au beneficiat de subvenţionarea biletelor de transport public veteranii de război şi văduvele veteranilor, persoanele cu dizabilităţi, foştii deţinuţi politici şi persoanele deportate, pensionarii de peste 70 de ani, cu o singură pensie în familie, mai mică de 400 lei. Ulterior, la iniţiativa primarului Horia Tiseanu, Consiliul Local a revenit asupra proiectului prin care se stabileau beneficiarii acestei subvenţii şi s-a stabilit să beneficieze de 10 bilete gratuite pe lună pensionarii de peste 70 de ani, care au un venit lunar net pe membru de familie mai mic de 500 lei, precum şi persoanele cu handicap grav sau accentuat, dar şi asistenţii personali ai acestora.
„După aprobarea hotărârii referitoare la subvenţionarea biletelor, în ianuarie 2011, la audienţe au venit multe persoane care nu mai îndeplineau criteriile stabilite de noi, dar care aveau, totuşi, venituri foarte reduse. De aceea, am considerat că trebuie să modificăm vechea hotărâre, să ridicăm plafonul pentru pensionari şi să clarificăm situaţia privind persoanele cu dizabilităţi”, a declarat primarul Horia Tiseanu.
Pentru subvenţionarea transportului public, de la bugetul local s-au alocat: 53.000 lei – în 2008, 53.000 lei – în 2009, 73.000 lei – în 2010, 130.000 lei – în 2011.
O altă măsură de protecţie socială este şi scutirea de la plata impozitului pe locuinţă a familiilor de câmpineni care au împlinit 50 de ani de căsnicie. 140 de astfel de familii au depus cereri la Direcţia Economică din cadrul Primăriei Câmpina şi au fost scutite de la plată în acest an.

Blocul ANL este destinat tinerilor şi familiilor evacuate din casele retrocedate
Pe parcursul acestui mandat, administraţia locală a acordat şi ajutoare de urgenţă unor persoane cu probleme de sănătate şi care trebuiau să se opereze urgent în străinătate, unor persoane care aveau nevoie de medicamente costisitoare şi nu-şi puteau permite achiziţionarea acestora, dar şi unor familii ale căror locuinţe au fost afectate de inundaţii sau alunecări de teren. Valoarea totală a acestor ajutoare de urgenţă a fost de peste 120.000 lei. De asemenea, mai multe familii din Câmpina, care au fost sau urmează să fie evacuate din fostele case naţionalizate, retrocedate foştilor proprietari, vor primi câte un apartament în blocul ANL din Cartierul Turnătorie. „Blocul de pe Strada Ecaterina Teodoroiu are două scări şi 40 de apartamente. Vor fi apartamente cu chirie pentru tinerii sub 35 de ani, care nu-şi pot permite să-şi cumpere o locuinţă. Câteva dintre apartamentele de aici sunt destinate familiilor evacuate din casele care au fost revendicate şi apoi retrocedate proprietarilor. Valoarea totală a investiţiei este de 4,6 milioane lei, bani alocaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Agenţia Naţională a Locuinţei. Noi, ca şi administraţie locală, am pus la dispoziţia ANL terenul de 1.594 mp pe care se construieşte blocul”, ne-a precizat primarul Horia Tiseanu.
După cum menţionam la început, tot la capitolul asistenţă socială intră şi… cantina socială, care deserveşte în jur de 100 de persoane. Pentru hrana acestora, s-au alocat de la bugetul local, din 2008 până în 2011, peste 1,3 milioane lei. Tot de la bugetul local au fost plătite şi bursele sociale acordate unor elevi care provin din familii defavorizate (450.000 lei în perioada menţionată) şi ajutoarele cu ocazia sărbătorilor pentru familiile cu probleme sociale (aproximativ 178.000 lei).

Centrul Social de Urgenţă, aproape gata pentru a-şi primi beneficiarii
Persoanele cu probleme sociale au acum un spaţiu în care vor putea fi cazate pe o perioadă determinată. Centrul Social de Urgenţă se află în incinta Spitalului Voila, în apropierea Şcolii Sanatoriale. Clădirea a fost modernizată complet şi recompartimentată, are cinci camere simple, două apartamente, băi, bucătărie şi sală de mese. Valoarea totală a lucrărilor s-a ridicat la aproximativ 300.000 lei. Urmează dotarea centrului şi apoi selectarea, prin licitaţie publică, a unei organizaţii neguvernamentale care să administreze noul centru. După cum a precizat primarul Horia Tiseanu, Centrul Social de Urgenţă se va ocupa de primirea şi găzduirea temporară a persoanelor cu probleme sociale, cărora li se va asigura cazare, hrană, consiliere juridică, socio-medicală şi profesională. Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Centrului Social vor fi persoane lipsite de posibilitatea asigurării unei locuinţe (temporare sau definitive) şi care, din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate şi nu necesită supraveghere medicală permanentă. Administrarea centrului se va face în baza unui contract de administrare, care va fi încheiat între administraţia locală şi o organizaţie neguvernamentală. (C.N.)

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co