Actualitate

Vreţi să votaţi, dar… – Aveţi carte de identitate?

Pentru a-şi putea exercita dreptul de vot la alegerile locale din 10 iunie, câmpinenii care au împlinit 18 ani, dar nu au carte de identitate, cei care necesită preschimbarea cărţii de identitate, posesorii unor astfel de acte expirate sau în curs de expirare anul acesta, cei care şi-au schimbat domiciliul sau care locuiesc pe străzi cu nume schimbate, cu imobile renumerotate sau rearondate, precum şi cei care au actele de identitate pierdute, furate sau deteriorate, sunt aşteptaţi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei din Câmpina, B-dul Culturii, nr. 16, în vederea depunerii cererii pentru eliberarea cărţii de identitate, şi preluarii imaginii titularului.

Sunt  necesare urmatoarele acte:
– actul de identitate pentru preschimbat, sau actul de identitate expirat;
– certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (dupa caz), certificat de deces al soţului /soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,toate original si copie xerox;
–  certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original si copie xerox;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi după caz dovada adresei de reşedinţa ,în original şi copie xerox,
–  taxa de 7 lei achitată la Direcţia Economică –Primăria Câmpina,
–  timbru fiscal de 4 lei.
(Este necesară prezenţa titularului spaţiului de locuit)
Persoanele care au împlinit 18 ani şi care nu sunt în posesia cărţii de identitate şi a cărţii de alegător vor prezenta, în afara actelor menţionate mai sus:
–  declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori fotografia ataşată cererii, aparține solicitantului;
–   fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia;
–   documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie.
(Declaraţia prevăzută mai sus se dă în prezenţa personalului SPCLEP care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate)
Pentru cazuri particulare, vă adresaţi personalului de serviciu.
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Câmpina, la telefon 0244/333351.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co