Actualitate

Termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale

Primăria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, informează cetățenii că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale, aferente semestrului al II-lea, este data de 01 octombrie 2018 (data de 30 septembrie a.c. fiind zi nelucrătoare).

După această dată, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, până la data stingerii integrale a obligațiilor fiscale datorate.

Totodată începând cu data de 2 octombrie 2018, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (S.P.F.L. Ploiești) va demara acțiunile de recuperare a debitelor prin executare silită, începând cu emiterea somațiilor și a titlurilor executorii.

Cetățenii au la dispoziție următoarele modalități de plată a taxelor și impozitelor locale:

În numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești situate în: strada Basarabi nr. 5: luni – vineri între orele 8.00- 18.00; Șoseaua Vestului nr. 19 : luni, marți, joi 8.00-16.30; miercuri 8.00 – 18.30; vineri 8.00-14.00; B-dul Independenței nr.16 : luni, marți, joi 8.00 – 16.30; miercuri 8.00-18.30; vineri 8.00 -14.00;

Prin Infochioşcuri: casieria S.P.F.L. din str. Basarabi nr.5, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, strada Vasile Lupu nr. 60, etajul 2-Serviciul Înmatriculări Permise, Mall Shopping Center (fost Mercur) și la sediul instituției din B-dul Independenței nr.16.

Plata se efectuează pe baza cardului bancar și a cărții de identitate a contribuabilului. Primăria Municipiului Ploiești nu percepe comision contribuabililor pentru aceste încasări.

Alte modalități de plată sunt oficiile poștale, Sistemul Național Electronic de Plăți, prin accesarea site-ului www.ghişeul.ro, numai pentru cei care dețin carduri bancare, în baza cărora și-au creat cont, Consultare/plată electronică prin Internet la adresa www.spfl.ro, cu mențiunea că în această situație contribuabilul are obligația prezentării personale la sediul S.P.F.L. Ploiești, din B-dul Independenței nr.16, cu copie BI/CI pentru a obține drepturi de acces, sau prin prin internet banking.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co