Administratie

Sedinta Consiliu

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 29 aprilie 2010

Raport privind activitatea Direcţiei Poliţie Comunitară din cadrul Primăriei municipiului Câmpina în perioada ianuarie – martie 2010.

– Prezintă d-na Gheorghe Carmen – director Direcţia Poliţie Comunitară.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina pe anul 2010.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 4.000.000 lei.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2009.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Câmpina  şi a Regulamentului local de urbanism.

– Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reglementărilor pe linia situaţiilor de urgenţă pe teritoriul municipiului Câmpina.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitantul declarat eligibil pentru acordarea subvenţiei prevăzute în Programul naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personală.

Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.

7. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.114/25 octombrie 2007 privind darea în administrarea Parohiei Naşterea Maicii Domnului a terenului în suprafaţă de 11.375 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Drumul Taberei, f.nr.

Iniţiator d-na Albu Elena – consilier.

8. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de 9.215 m.p. şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă totală de 11.375 m.p.,  situat în  municipiul Câmpina, str. Drumul Taberei, f.nr.

Iniţiator d-na Albu Elena – consilier.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.3 al H.C.L. nr.80/28 mai 2009 referitoare la participarea Consiliului local al municipiului Câmpina la plata cheltuielilor lunare privind paza şi întreţinerea obiectivului de investiţie „Rampă ecologică Băneşti”.

Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

10. Proiect de hotărâre privind utilizarea cotei de dezvoltare de către              S.C. Hidro Prahova S.A. Prahova – Sucursala Câmpina.

– Iniţiator dl.Cercel Lucian – Adrian – consilier.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al Casei de Cultură „Geo Bogza”, la nivelul Consiliului local al municipiului Câmpina.

Iniţiator dl.Sandu Gheorghe – consilier.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării unui activ fix cu durata normată îndeplinită, aparţinând Primăriei municipiului Câmpina.

– Iniţiator dl.Cercel Lucian – Adrian – consilier.

13. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Câmpina referitor la subconcesionarea de către S.C. Elsid S.A. Titu a terenului în suprafaţă dee 2.543 m.p., în favoarea S.C. Electrocarbon S.A. Slatina.

Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la parcarea autovehiculelor aparţinând persoanelor juridice în parcările publice, situate în municipiul Câmpina.

– Iniţiator dl.Telegescu Daniel – consilier.

15. Proiect de hotărâre privind participarea membrilor Consiliului local şi a reprezentanţilor Primăriei municipiului Câmpina la acţiuni de instruire şi schimb de experienţă organizate de Patronatul Serviciilor Publice în anul 2010.

– Iniţiator dl.Arghir Elvis – Gabriel– consilier.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpina, inventarierea în domeniul privat şi darea în administrarea Spitalului municipal Câmpina a terenului în  suprafaţă de 157,21 m.p., situat în municipiul Câmpina, în incinta Spitalului municipal, B-dul Carol I, nr.117.

– Iniţiatori d-na Preda Gena şi dl. Moldoveanu Ioan – Alin – consilieri.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat, inventarierea în domeniul privat al municipiului Câmpina şi concesionarea (fără licitaţie publică) a terenului în suprafaţă de 4,62 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.M.Kogălniceanu, f.nr.

– Iniţiator d-na Petrovici Mihaela – consilier.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului public în suprafaţă utilă de 130,17 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Simion Bărnuţiu, nr.12

– Iniţiator d-na Petrovici Mihaela – consilier.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a unor imobile aparţinând fondului locativ de stat,  situate în municipiul Câmpina.

Iniţiator dl.Moldoveanu Ioan – Alin – consilier.

20. Întrebări, interpelări, diverse.

PRIMAR,                                                                SECRETAR,

ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu                           jr.Moldoveanu Paul

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co