Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

Reguli de vizare

Pentru vizarea carnetului la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/ curatela/ hotarâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente:
– carnetul de rentier agricol;
– actul de identitate în original;
– document coordonate bancare (opţional);
– decizia de la comisia de expertiză medicală pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului.
În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi.
În acest caz, moştenitorii vor prezenta la oricare centru judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti sau la sediul central al APIA şi actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificate de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor).

Imobiliare Valea Prahovei
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co