Actualitate

Primarul Horia Tiseanu şi proiectele sale de viitor – „Mi-am onorat promisiunile făcute în urmă cu patru ani. Acum, continuăm împreună!”

Mandatul care se apropie de final a fost unul dintre cele mai importante pentru Câmpina, din punct de vedere al investiţiilor realizate. A fost mandatul lucrărilor cu fonduri europene şi guvernamentale, mandatul unor proiecte complexe, duse la bun sfârşit. Mandatul în care s-au asigurat şi finanţări consistente pentru toate domeniile – sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, asistenţă socială şi în care s-au organizat numeroase evenimente culturale şi sociale. Un mandat plin, s-ar putea spune şi pe care primarul Horia Tiseanu îl consideră dinamic şi fructuos. Dar lucrurile nu se opresc aici. Iată proiectele primarului Horia Tiseanu pentru următorul mandat.

1. Continuarea modernizării infrastructurii rutiere şi de acces
– Modernizarea trotuarelor şi carosabilului pe bulevardele Carol I şi Nicolae Bălcescu, proiesc deja demarat şi finanţat din fonduri guvernamentale şi locale
– Realizarea unui drum de legătură cu DN1, în apropierea podului care face legătura cu Poiana Câmpina şi realizarea unui sens giratoriu la intersecţia străzilor Pictor Grigorescu şi Plevnei (au fost realizate studiul de fezabilitate şi proiectul, urmează executarea lucrărilor cu finanţare guvernamentală
– Modernizarea tuturor străzilor şi aleilor unde nu s-a intervenit în anii precedenţi, lucrări finanţate de la bugetul local
– Finalizarea modernizării parcărilor dintre blocuri (finanţare asigurată de la bugetul local)
2. Continuarea modernizării infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare
– Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (proiect amplu, care se va derula cu fonduri europene nerambursabile)
3. Continuarea procesului de dezvoltare urbană
– Concesionarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân
– Construirea unor locuinţe de necesitate pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru găzduirea temporară a locatarilor din blocurile afectate de cutremur, până la consolidarea acestor blocuri (finanţare prin ANL şi de la bugetul local)
– Modernizarea Centrului Civic, în conformitate cu proiectul arhitectural care a câştigat concursul organizat de municipalitate (finanţare din fonduri europene nerambursabile)
– Construirea parcării supraterane din Piaţa Centrală, lucrare aflată în stadiul de organizare a licitaţiei pentru desemnarea executantului (finanţare de la bugetul local)
– Construcţia unei săli de sport polivalente, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prahovei”, din care Câmpina face parte (finanţare de la bugetul acestei asociaţii, la care contribuie toate localităţile implicate)
4. Atragerea investitorilor şi continuarea promovării parteneriatelor
– Realizarea unui centru de susţinere a afacerilor (din fonduri europene nerambursabile)
– Înfiinţarea unui parc industrial prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prahovei” ((finanţare de la bugetul acestei asociaţii)
5. Valorificarea resurselor turistice existente
– Realizarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (proiect depus deja şi aflat în stadiul de verificare pentru obţinerea finanţării din fonduri europene nerambursabile)
– Valorificarea potenţialului turistic şi cultural din Câmpina şi localităţile vecine (finanţare de la bugetul local şi din fonduri europene nerambursabile destinate dezvoltării turismului)
6. Reabilitarea clădirilor de patrimoniu
– Valorificarea patrimoniului cultural local prin înfiinţarea Muzeului Câmpinei (aflat în stadiul de proiectare, cu finanţare de la bugetul local)
7. Continuarea dezvoltarea infrastructurii de agrement
– Reabilitarea şi extindere parcului de pe Bulevardul Culturii (etapa a doua a proiectului se află în stadiul de începere a execuţiei, finanţarea provine de la Fondul de Mediu)
– Modernizarea şi amenajarea zonei de agrement „Fântâna cu Cireşi” (proiect a fost realizat, punerea lui în practică se va realiza cu fonduri guvernamentale)
– Amenajarea Lacului Curiacul (conform proiect existent, cu finanţare de la bugetul local)
– Reabilitare bazei sportive a Colegiului Tehnic „Constantin Istrati” (proiect existent, finanţare din fonduri europene nerambursabile)
8. Continuarea promovării protecţiei mediului înconjurător
– Reabilitare sit poluat istoric – batal de depozitare reziduuri petroliere Lacul Peştelui (în stadiul de începere a lucrărilor, finanţare obţinută de la Fondul European de Mediu
– Împădurire zona de nord a municipiului Câmpina, prin Administraţia Fondului de Mediu şi amenajări teritoriale pentru evitarea alunecărilor de teren (finanţare de la bugetul local)
9. Eficienţă energetică şi surse alternative de energie
– Introducerea unor sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public (fonduri europene nerambursabile)
– Continuarea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe (din fonduri guvernamentale şi de la bugetul local)
10. Continuarea dezvoltării infrastructurii educaţionale
– Reabilitarea, consolidarea şi extinderea Şcolii Generale „B.P.Hasdeu” din Câmpina (proiect existent, cu fonduri europene nerambursabile şi fonduri de la bugetul local)
– Dotarea unităţilor de învăţământ din municipiul Câmpina cu aparatură de supraveghere video (finanţare de la bugetul local)
– Modernizarea terenurilor de sport aparţinând şcolilor şi liceelor (de la bugetul local şi prin intermediul unui parteneriat public-privat)
– Construirea unei săli de sport la Şcoala Generală „Ion Câmpineanu” (proiect depus în vederea obţinerii de fonduri guvernamentale)
11. Continuarea dezvoltăriia serviciilor de sănătate
– Echiparea Spitalului Mmunicipal cu aparatură medicală performantă (din fonduri europene nerambursabile, fonduri guvernamentale şi locale)
– Reabilitarea energetică a Spitalului Municipal Câmpina (proiect existent, se va derula cu fonduri europene nerambursabile şi fonduri guvernamentale)
– Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Policlinicii Municipale (proiect deja realizat, urmează execuţie cu finanţare europeană)
– Obţinerea statutului de „Pol de Excelenţă” pentru Spitalul de Psihiatrie Voila (proiect aflat în stadiul de verificare pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile)
12. Continuarea îmbunătăţirii serviciilor sociale
– Înfiinţarea unui cămin-spital pentru persoanele vârstnice, prin intermediul unui parteneriat public-privat
– Introducerea unui sistem de monitorizarea video în majoritatea locurilor publice, în special în zonele de agrement, parcuri, locuri de joacă pentru copii etc
13. Implicarea comunităţii în procesul decizional local
– Realizarea unor sondaje de opinie anuale pentru fundamentarea bugetului local

„V-am prezentat, până acum, cele mai importante realizări ale acestui mandat care se apropie de final. Este timpul să aflaţi şi proiectele mele de viitor, fiecare în parte având un singur scop: dezvoltarea localităţii noastre. Municipiul Câmpina va fi un centru economic foarte competitiv, care îşi va valorifica atât capitalul natural, cât şi pe cel şi cultural, va oferi servicii publice de calitate locuitorilor săi şi oportunităţi de afaceri pentru investitori. Nu sunt vorbe în vânt. Cred că v-am demonstrat faptul că îmi onorez promisiunile. Vă veţi convinge din nou că aşa este. Continuăm împreună!”

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co