Actualitate

Poliţiştii locali câmpineni distribuie gazeta primăriei în timpul programului

Cetăţenii Câmpinei pot observa în oraş că, printre atribuţiile poliţiştilor locali a apărut şi aceea de distribuire pe stradă sau direct în cutiile de scrisori, a unui ziar ce aparţine administraţiei locale, aşa cum reiese şi din conţinutul acestuia.

Nu ziarul în sine constituie vreo problemă, fiind loc de încă cel puţin zece ziare care să marcheze, din diverse puncte de vedere, viaţa oraşului, implicit activitatea administraţiei locale. Problema care se ridică este legată de statutul celor care fac această distribuţie. Din 94 de oameni care constituiau cândva efectivul Poliţiei Locale, au mai rămas doar 44 de angajaţi. Muncă de teren fac toţi sau poate mai puţin cei care asigură serviciul de dispecerat. Chiar şi aşa, cu greu pot acoperi, din punct de vedere al atribuţiilor, întreaga arie de activitate. Prin Regulamentul de Funcţionare şi Organizare al  Poliţiei Locale aprobat de către Consiliul Local printr-o hotărâre, emisă în februarie anul acesta, se prevede la art. 2 (1): „Poliţia Locală Câmpina se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; circulaţia pe drumurile publice; disciplina în construcţii şi afişajul stradal; protecţia mediului; activitatea comercială; evidenţa persoanelor; alte domenii stabilite prin lege”.
Astfel, strict din conţinutul acestui Regulament, nu reiese că poliţiştii locali trebuie să fie distribuitori de ziare şi nici din ultima prevedere, „alte domenii stabilite prin lege”, nu credem că reiese că legiuitorul ar putea preciza în vreun act normativ ca aceşti angajaţi, dotaţi cu pistoale Glock la brâu şi alte accesorii adecvate atribuţiilor lor, să presteze această activitate.

Cum rămâne cu treaba lor?
Plătiţi din bani publici adunaţi de la contribuabili prin taxe şi impozite achitate bugetului local, pare greu de crezut că cei 44 de agenţi îşi pot îndeplini atribuţiile stricte pe domeniile lor de activitate, în momentul în care umblă, chiar câte doi, cu teancul de ziare în braţe – intră conştiincioşi în fiecare scară de bloc, pentru a le pune în cutiile de scrisori sau opresc oamenii pe stradă, pentru a le înmâna publicaţia. Culmea este că, nu o dată, în timpul şedinţelor ordinare, unii consilieri s-au trezit reproşând acestor poliţişti faptul că nu reuşesc să acopere anumite zone de patrulare, cu probleme specifice în ce priveşte liniştea şi ordinea publică. „Este vorba de ziarul Primăriei Câmpina. Oricum, locul de muncă al poliţiştilor locali se desfăşoară mai mult pe stradă. Aşadar, printre alte activităţi specifice, aceştia pot să distribuie şi ziarul municipalităţii” explică şefa Poliţiei Locale, Carmen Gheorghe, cu multă diplomaţie. Nici nu s-ar putea altfel, dacă ţinem cont de faptul că Poliţia Locală este subordonată Consiliului Local, implicit Primăriei Câmpina, angajaţii trăind în permanenţă cu „sabia lui Damocles” deasupra capului că pot fi daţi oricând afară, pe motive de reducere a cheltuielilor bugetare. Apropo de acest lucru. Oare ar fi mai ieftin un ziar plătit din bani publici sau o conferinţă de presă a primăriei, făcută la două săptămâni sau chiar o lună, din care să se afle activitatea administraţiei prin publicaţiile locale de presă, care apar săptămânal şi nu lunar, precum gazeta primăriei? E doar o întrebare.
Probabil că, după apariţia acestui material, Poliţia Locală va trebui să se conformeze art. 34 (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare care prevede că „analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia Locală a municipiului Câmpina”. Sau ar putea ţine cont de punctul 14 al aceluiaşi articol, care prevede: ”organizează periodic conferinţe de presă, informări şi evenimente cu potenţial mediatic, pe diverse teme între conducerea Direcţiei şi reprezentaţii mass-media”.  Carmen NEGREU

Aşteptăm comentariile dumneavoastră pe marginea acestui subiect pe www.zvp.ro

Targul National Imobiliar
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co