Actualitate

Noutăţi administrative la Câmpina

În cadrul unei ședințe de Consiliu Local, dar și al unei conferințe de presă susținute săptămâna trecută, administrația locală câmpineană a reglementat mai multe aspecte cu impact direct asupra vieții comunității. Iată care sunt acestea:

– Consiliul Local al municipiului Câmpina a adoptat un proiect de hotărâre, privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope. Astfel, administraţia interzice pe raza municipiului importul, exportul, comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea, oferirea, transmiterea, achiziţionarea şi producerea lor sau a oricăror alte substanţe care produc efecte similare la nivel psihosomatic şi sunt inapte consumului uman, fără autorizaţie eliberată de către Ministerul Sănătăţii. Aceste prevederi se aplică şi acelor derivaţi, compuşi sau amestecuri, conţinând una sau mai multe plante şi substanţe stupefiante sau psihotrope, indiferent de starea lor fizică, de divizarea în unităţi de administrare sau care au o altă destinaţie de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1.500-2.500 lei, cu excepţia faptelor care întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni;
– Consiliul Local Câmpina a aprobat ajustarea tarifului practicat de SC Floricon Salub SRL, pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere. Patronul firmei de salubrizare, Florin Constantinescu, prezent la şedinţă, a justificat legalitatea acestei ajustări prin faptul că taxa de rampă percepută de SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deşeurilor SRL, operatorul rampei ecologice de la Boldeşti Scăieni, a crescut de la 48,65 lei/t la 51,55 lei/t, ceea ce înseamnă o creştere de aproximativ, 6 %. În această ajustare a tarifului pentru serviciul de salubritate este cuprinsă şi rata de inflaţie pe anul 2010, stabilită de Institutul Naţional de Statistică, rată care se situează în jurul procentului de 15 %.
În final, solicitarea ajustării tarifului are la bază atât creşterea cheltuielilor materiale cu 8,60 % (majorare tarif rampă, cost carburanţi) cât şi a creşterii cheltuielilor salariale cu 9,09 %. Astfel, începând cu 1 februarie, taxa de ridicare a gunoiului menajer va fi de 8, 93 lei/lună (TVA inclus).
– La 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare legea 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Astfel, alocaţia complementară şi monoparentală s-au transformat în alocaţie pentru susţinerea familiei. Aceasta se acordă prin întocmirea unui nou dosar, care trebuie să cuprindă: cerere, declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoţită de acte doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi obligativitatea frecventării cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.
De această categorie de prestaţii sociale vor beneficia numai familiile cu venitul mediu lunar pe membru de familie de până la 370 de lei. Alocaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii către Agenţia pentru Prestaţii Sociale. Cei interesaţi se pot adresa Biroului de Asistenţă Socială.
– Plata ajutorului pentru încălzirea cu lemne, aferent lunii, noiembrie, se va face începând cu  3 februarie 2011, la Direcţia Economică. Până acum, Biroul de Asistenţă Socială a înregistrat 3.410 cereri în vederea acordării subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei, din care 3024 solicitări la Distrigaz şi 386 pentru ajutorul cu lemne. Ajutoarele se acordă conform OUG 86/2010 pentru perioada sezonului rece 01.11.2010-31.03.2011;
– La sfârşitul anului trecut, în cadrul primăriei Câmpina au avut loc selecţii de oferte pentru întreţinere şi reparaţii pentru B-dul Culturii. Acestea constau în repararea infrastructurii şi turnarea a două straturi de asfalt, pe o suprafaţă de 4.559 mp. Vor fi refăcute şi trotuarele, înlocuindu-se bordurile mari şi mici, fiind turnat un  strat de asfalt pe o suprafaţă de 3.698 mp. Valoarea lucrării este de 761.431 lei (fără TVA).
O altă stradă, 1 Decembrie 1918, va intra în reabilitare pentru structura rutieră. Suprafaţa carosabilului este de 3.403 mp iar cea a trotuarelor de 1.467 mp. Costurile lucrării sunt de 421.494 lei (fără TVA).
Va fi reamenajată şi parcarea din strada 1 Mai (Casa Pecic), care deserveşte blocurile B2 şi B4. Aceasta are o suprafaţă de 1.548 mp şi 40 locuri de parcare. Accesul în parcare se va face atât din strada 1 Mai cât şi din strada Mihail Kogălniceanu, în acest sens fiind amenajat un drum de acces, care are o suprafaţă de 309 mp. Valoarea lucrării este de 87.871 lei (fără TVA). Toate aceste lucrări, amenajări şi reparaţii vor fi efectuate de către firma Cast.
Grupaj realizat
de Carmen NEGREU

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co