Cultura

Intrări în labirint

Unul dintre intelectualii prahoveni foarte activi în spaţiul publicistic, pe numele lui Christian CRĂCIUN, autorul excelentului eseu „Ucronia eminesciană. Eseu despre timp şi imagine în «Memento Mori»” apărut anul trecut la Institutul Cultural Român, ne va oferi foarte curând o a doua ediţie, revizuită şi augmentată, la „Intrări în labirint”, cartea sa de debut din 2000.

Volumul va apărea la prestigioasa editură clujeană Dacia XXI. Iată câteva cuvinte de prezentare extrase chiar din prefaţa la această ediţie: „Trăim prea puţin pentru demonstraţii. Abia avem timp de ipoteze. Am provocat deci temele fragmentelor ce urmează, n-am «epuizat» nimic, labirintul nostru are o mulţime de intrări şi nici o ieşire. […] O epocă în care limbajul a devenit indecent de important simte, iată, nevoia să „deboteze” lucrurile. O epocă în care politica a devenit o mistică şi mistica (doar) o politică îşi regizează în fraze somptuoase apusurile. Şi tînjeşte la regăsirea unui paradis semantic (iluzoriu, ca toate paradisurile) în care cuvintele sînt inutile pentru că nu a început cunoaşterea. // Sensul acestor „gîndeme”, cum le spune Piţu Luca, e doar o pipăire a pereţilor. Construcţie teratologică, labirintul e legat totuşi de mitul zborului. Aidoma e şi labirintul inextricabil al limbii: cel pe care l-a înghiţit nu mai are scăpare decît în sus. //  Anevoie m-am lăsat convins să adun într-o formă urmele acestea de palme pe zidurile invizibile ale labirintului de cuvinte în care ne mişcăm. Puţine dintre ele apăruseră ici şi colo prin presă în anii din urmă. Nu-s greu de ghicit, avînd altă alcătuire tonală decît celelalte. În ciuda stilului cu alte accente, am socotit că intră în acelaşi flux. Şi apoi, fascinaţia intrărilor în labirint este tocmai năucitoarea lor varietate. Dacă paginile ce urmează au o cît de firavă unitate, ea e dată de paşi. […] Profitînd de neaşteptata şi generoasa ofertă de a reedita aceste eseuri, am ales să păstrez cu stricteţe forma din prima ediţie, apărută în anul 2000 la editura Libra. Chiar acolo unde, poate, astăzi aş fi formulat altfel un gînd, am păstrat, pentru valoarea sa testimonială, forma originară. La acest text prim mi s-a părut însă că pot adăuga cîteva altele, nu prea multe, scrise între timp, care, prin tematică şi ton, continuau obsesiile atît de evidente în aceste pagini. A ieşit astfel o ediţie adăugită, acum, cînd apusul erei limbajelor îmi pare că ne somează să ne pregătim luminile pentru noaptea care va veni. […]”

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co