Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

Florin Poenaru:“Se menţine disoluţia autorităţii în asigurarea securităţii”

florin-poenaruFlorin Poenaru, fost cadru militar într-o unitate a Brigăzii Antiteroriste, licenţiat în ştiinţe juridice. În momentul de faţă este Preşedintele Consiliului Director al Agenţiei de Securitate Privată POENA (ASP),  din care fac parte foşti ofiţeri ai Brigăzii Antitero a SRI, foşti poliţişti şi jurişti.

Reporter: De ceva vreme, se remarcă în mediul asociativ din Câmpina, prezenţa organizaţiei pe care o coordonaţi. De ce un organism cu acest profil?

Florin Poenaru: ASP este o asociaţie non-profit, cu profil de educaţie civică, cu respectarea legalităţii şi monitorizarea sectorului de securitate privată. Suntem în proces de afiliere la CoESS ( Confederaţia Europeană a Serviciilor de Securitate Privată) şi la Uni Europa ( sindicatul de profil al acestui sector). De asemenea, dezvoltăm un parteneriat cu YHRI ( Youth for Human Rights International) – organism din SUA, cu profil de promovarea şi apărarea drepturilor omului şi respectarea legalităţii. Scopul principal vizează conştientizarea societăţii civile, asupra necesității respectării normelor legale, privind securitatea privată, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, monitorizarea ilegalităţilor, abuzurilor şi exceselor societăţilor specializate de profil, agenţilor economici sau instituţiilor abilitate de a respecta şi aplica aceste norme. Şi nu în ultimul rând,  respectarea onoarei şi demnităţii umane. Totodată, ASP urmăreşte crearea unui cadru organizat de promovare a intereselor societăţii civile în domeniul securităţii private, schimbul de idei, sprijinirea categoriilor de persoane defavorizate, care lucrează sau au activat în sectorul securităţii private, formarea şi integrarea lor profesională, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale acestora, participarea specialiştilor din domeniul securităţii private la procesul de democratizare şi îmbunătăţire continuă a activităţii societăţilor de profil şi de integrare a acestora în circuitul naţional şi internaţional al unor organisme similare. Activitatea agenţiei are la baza cunoscutul principiu de drept „Nulla Poena Sine Lege” adică, Nicio pedeapsă în afara prevederilor legii”.

Reporter: Consideraţi că perioada actuală de criză, traversată şi de judeţul Prahova, generează şi accentuează factorii de risc la adresa securităţii private ?

Florin Poenaru: Foarte bună întrebare, iar răspunsul este afirmativ. Da, se menţine şi se practică o disoluţie a autorităţilor statului în domeniul asigurării şi garantării securităţii private. Sprijinul sectorului de securitate privată din partea instituţiilor abilitate cu aplicarea normelor legale în domeniu este practic inexistent! Peste 85% dintre agenţii economici privaţi (şi nu numai) din Prahova nu respectă cadrul legal în domeniu, pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, respectiv, Legea nr.333/2003 şi H.G. 1010/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Mă refer atât la firmele care au optat pentru paza proprie, cât şi cele care au apelat la paza cu societăţi specializate. Personalul de pază, monitorizare şi intervenţie, nu este format şi instruit corespunzător, deseori fiind folosite persoane fără pregătirea şi atestatul cerut de lege, ceea ce constituie infracţiune, devenind un atentat flagrant la drepturile legitime ale consumatorului de securitate privată. Documentele de pază, acolo unde există, nu sunt completate corespunzător, nu este organizată coerent activitatea de coordonare/control a serviciilor de securitate privată, aşa cum o cer prevederile legale care reglementează domeniul.

Reporter: Cine este în măsură să controleze şi să monitorizeze acest sector?

Florin Poenaru: Singura autoritate cu atribuţii de control în sectorul securităţii private, care are obligativitatea constatării neregulilor şi ilegalităţilor cu aplicarea măsurilor de coerciţie, este MAI, respectiv IPJ Prahova, prin structurile sale specializate la nivel judeţean şi teritorial care, din păcate, nu desfăşoară decât activităţi sporadice, de rutină, fără eficienţă, care favorizează menţinerea, accentuarea cadrului de insecuritate şi al celui contravenţional şi infracţional în domeniu, cu repercusiuni grave asupra climatului de securitate privată. Paradoxal, chiar Consiliul Judeţean creează condiţii generatoare de factori de risc la adresa securităţii private, prin alocarea unui buget total necorespunzător acestui sector din cadrul instituţiilor subordonate, ceea ce a determinat deja desfiinţarea serviciilor de pază specializată, într-un segment semnificativ al instituţiilor bugetare prahovene, acestea urmând să funcţioneze, la limita de „avarie” cu personal propriu, nespecializat, fără respectarea normelor legale, care reglementează domeniul.
În 2009, agenţia noastră a semnalat aceste probleme Consiliului Judeţean, pentru ca, prin autoritatea sa în domeniul administraţiei locale să admită existenţa acestora şi să le supună dezbaterii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova, pentru a se dispune, de urgenţă, măsuri concrete corespunzătoare, pentru remedierea acestora şi intrarea în legalitate. Nu am primit niciun răspuns, deşi legislaţia în domeniu obligă Consiliul ca în termen de 30 de zile să exprime un punct de vedere.
Cu toate acestea, agenția noastră a sprijinit gratuit Centrul pentru Îngrijirea Persoanelor Adulte cu Handicap – Mislea, precum şi alţi agenţi economici din zonă, pentru organizarea serviciului de pază propriu ( selectarea personalului, şcolarizarea acestuia, instruirea periodică, întocmirea documentelor de pază etc). Avem însă, un dialog permanent cu IGPR – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică şi cu ANPC – Direcţia Supraveghere Servicii şi Produse. Am făcut propuneri concrete, pentru modificarea cadrului legal existent şi am lansat, în premieră, ideea necesităţii monitorizării sectorului de securitate privată de către ANPC, ca urmare a apariţiei „consumatorului de securitate privată” şi necesitatea apărării drepturilor sale legitime, fiind invitaţi la sediul acestora pentru consultări, propunerile noastre fiind apreciate cu interes.

Reporter: Activitatea agenţiei poate stârni controverse din partea celor care nu se conformează dispoziţiilor legale în domeniu. Vă asumaţi acest risc?

Florin Poenaru: Cu siguranţă da. Trebuie înţeles că, lucrătorul de poliţie nu are nicio scuză pentru necunoaşterea faptelor contravenţionale, sau infracţionale din zona de responsabilitate, ori pentru lipsa de fermitate în aplicarea prevederilor legii.
Necunoaşterea problematicii şi legislaţiei, înseamnă incompetenţă iar aplicarea defectuoasă, aleatorie, conduce la corupţie şi comportament abuziv.
Însă, doresc să menţionez cu acest prilej că ASP se doreşte a fi un partener viabil şi un susţinător consecvent al instituţiilor statului interesate în implementarea, crearea şi asigurarea climatului de securitate privată, necesar societăţii civile, implicit fiecăruia dintre noi, în conformitate cu legislaţia internă, cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului „consumator de securitate privată” şi  dispoziţiile CoESS şi Uni Europa.Carmen NEGREU

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co