Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

Fără terenuri lăsate pârloagă

Guvernul României ar putea lua în discuție, chiar la proxima ședință, Ordonanța de Urgență privind igienizarea terenurilor nelucrate, prin care proprietarii acestora ar putea fi sancționați drastic.
Luând în considerare faptul că în ultimii ani s-au înregistrat creşteri constante ale suprafeţelor de teren agricol lăsate neutilizate, ajungând în prezent la 10%-15% din suprafaţa arabilă a ţării, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României se pregătește să adopte ordonanţa din care spicuim:

Art. 1
(1) Deţinătorii de terenuri, fie că au calitatea de agricultor sau nu, au obligaţia să lucreze terenul sau să desfăşoare activităţi agricole, cu respectarea următoarelor standarde pentru igienizarea terenurilor:
a) întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de utilizare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, precum şi pe terenurile neagricole.
(2) Prin activitate agricolă se înţelege producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu.
(3) Igienizarea terenurilor se face prin realizarea lucrărilor conform standardelor prevăzute la alin. (1).
(4) Pajiştea permanentă reprezintă terenul utilizat pentru producţia de iarbă sau alte
furaje erbacee naturale sau semănate, care nu au facut parte din sistemul de rotaţie a
culturilor agricole al exploataţiei timp de 5 sau mai mulţi ani consecutiv. Iarba şi alte furaje erbacee reprezintă toate plantele erbacee care se găsesc în mod natural pe pajişti sau sunt incluse în mod obişnuit în amestecurile de seminţe pentru păşuni sau fâneţe, indiferent dacă sunt sau nu utilizate pentru păşunatul animalelor.
(5) Terenurile agricole sunt terenurile prevăzute la art. 2 lit. a) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Terenurile neagricole sunt terenurile care nu ţin de agricultură, care nu se folosesc în agricultură şi cuprind după caz, următoarele suprafeţe de terenuri:
a)suprafeţele de drumuri şi căi ferate cu excepţia celor ocupate de partea carosabilă sau de calea de rulare;
b) suprafeţele ocupate de drumuri şi căi ferate abandonate;
c) suprafaţa ocupată de gropi de împrumut, deponii sau construcţii abandonate.
(7) Terenul nelucrat reprezintă acel teren pentru care deţinătorul nu a luat măsuri pentru înlăturarea vegetaţiei nedorite.
(8)Vegetaţia nedorită este reprezentată de buruieni care invadează în mod spontan:
a) terenurile agricole diminuând capacitatea de producţie a culturilor agricole;
b) terenurile neagricole, care constituie surse de infestare a terenurilor riverane ale acestora.
(9) Principalele specii de plante care alcătuiesc vegetaţia nedorită pe terenurile agricole, precum şi pe terenurile neagricole sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2
Se exceptează de la prevederile art. 1:
a) deţinătorii ale căror terenuri şi-au pierdut capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice prin degradare şi poluare;
b) deţinătorii terenurilor afectate de calamităţi naturale;
c) deţinătorii de terenuri care şi-au pierdut capacitatea de muncă, dovedită pe bază de documente medicale, din cauză de bătrâneţe, forţă majoră, sau din alte motive neimputabile deţinătorilor de teren;
d) deţinătorii terenurilor cu destinaţie forestieră.

Imobiliare Valea Prahovei
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co