Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

De la Curtea de Conturi Prahova citire… (IV)

Curtea de Conturi a Județului Prahova

Nr. 790/19.04.2010

Către
Spitalul Municipal Câmpina

Vă transmitem alăturat, pentru a asigura punerea în execuție, decizia nr.1/2010, privind înlăturarea abaterilor de la legaalitate și regularitate constatate și consemnate în p.v.c. nr. 1360 și nr. 1361/19.02.2010, încheiate în urma acțiunii audit financiar efectuat la Spitalul Municipal Câmpina.

Semnează director Nicolae Balalia

(continuare din numărul anterior)

Pentru înlăturarea acestor abateri de la legalitare și regularitate, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor din aceste activități, aprobate de plenul Curții de Conturi prin Hotărârea nr. 1/04.02.2009 și publicat în Monitorul Oficial nr. 78/10.02.2009, directorul Camerei de Conturi,
Decide

 
A. Înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar contabilă prin:
1. Organizarea departamentului de achiziții publice prin stabilirea persoanelor care vor avea următoarelor atribuții:
a. elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, a unui program anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție;
b. elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire;
c. îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;
d. aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
e. constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice.
Termen de realizare 30.04.2010
2. Asumarea de angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate în baza planului anual de achiziții publice întocmit de compartimentul de specialitate și aprobat de conducătorul instituției.
Se va ține cont de necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii, gradul de prioritate a necesităților, anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.
Termen de realizare 30.04.2010
3. Organizarea controlului managerial intern, prin emiterea de proceduri formale specifice fiecărui tip de activitate desfășurată în cadrul instituției, stabilind totodată responsabilitățile persoanelor care efectuează operațiunile, termenele în care trebuie să se încadreze precum și relațiile de raportare atât pe orizontală, cât și pe verticală.
Termen de realizare 30.05.2010
4. Organizarea controlului financiar preventiv respectând întocmai prevederile cadrului legal.
Termen de realizare 30.04.2010
5. inventarierea tuturor elementelor de activ și pasiv menționate în prezenta decizie, ca și în procesul verbal de constatare, la care s-au constatat abateri și înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor.
Termen de realizare 30.05.2010
   
B. Totodată, în baza prevederilor art. 31 (3) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm existența unor abateri de la legalitate și regularitate care au determinat producerea unor prejudicii, la nivelul instituției, pentru care aveți obligația de stabilire a întinderii acestora și dispunerii măsurilor pentru recuperarea lor, astfel:
1. 745.276,45 lei prejudiciu estimat cauzat de nerespectarea și neaplicarea prevederilor contractuale și legale, în relația cu SC Clinica Romgermed SRL.
Termen de realizare 30.05.2010
2. 254.600,23 lei prejudiciu estimat pentru care au fost calculate foloase nerealizate până la data de 19.02.2020 în sumă de 13.264,75 lei cauzat de schimbarea soluției de a achiziționa apă caldă și abur pentru spital prin încheierea unui contract total neeficient pentru instituție.
Termen de realizare 30.05.2010
3. 3.250 lei prejudiciu estimat, nerecuperat, privind consumul nejustificat de carburanți.
Termen de realizare 30.05.2010
4. 3.075,9 lei prejudiciu creat ca urmare a consumului peste limitele legale a unor piese de schimb și accesorii auto.
Termen de realizare 30.05.2010
    
C. Blocarea fondurilor bugetare destinate plății sumelor restante către furnizorii SC Clinica Romgermed SRL, SC Esco Energy SRL și SC Nidal Trading SRL București având în vedere ineficiența și nelegalitatea plăților efectuate, până la data stabilirii cu corectitudine a sumelor datorate.

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, conform prevederilor art. 128 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Despre măsurile luate și rezultatele obținute ne veți comunica până cel târziu 07.06.2010.
În termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei partea interesată poate face contestație la Camera de Conturi Prahova;
Contestația nu suspendă obligația executării măsurilor dispuse prin prezenta decizie.

16.03.2010
Director
Nicolae Balalia
– Precizăm că, în urma unor astfel de rapoarte, constatările și deciziile Curții de Conturi pot fi atacate în instanță, magistrații fiind cei în măsură a avea ultimul cuvânt în ceea ce înseamnă legalitatea faptelor.

Targul National Imobiliar
Imobiliare Valea Prahovei
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co