Actualitate

Cu pericolul electrocutării deasupra capului

O familie din Câmpina trăiește de ani de zile cu pericolul electrocutării deasupra capului.  Mai multe clabluri ale rețelei electrice trec peste curtea imobilului situat pe strada Narciselor, la nr. 8 și nu de puține ori acestea s-au rupt și au căzut pe proprietatea privată. Demersurile făcute către autorități au rămas, deocamdată, fără ecou.

„Prin 1985-1986, casa era înconjurată de aceşti stâlpi de curent electric, ale căror cabluri treceau pe deasupra trotuarului. S-au schimbat stâlpii de metal cu cei de beton.
Stâlpul de beton s-a montat undeva, la patru metri de colţul intersecţiei, fiind atunci nişte legi care nu permiteau ca aceştia să fie montaţi pe colţul străzii, într-o intersecţie.
De atunci, cablurile acestea, care fac legătura între cei doi stâlpi, trec pe deasupra proprietăţii părinţilor mei, patru-cinci metri de la gard, spre interiorul curţii. În acest interval de timp, 20 şi ceva de ani, fiecare cablu s-a rupt cel puţin o dată.
Astfel, firele care se rup, cad în curte, existând, evident, pericol de curentare, poate chiar de producere a unui incendiu. Am avut o dată o umbrelă mare, de curte, care a ars în totalitate, atunci când s-a rupt un fir şi a căzut. Nu vă mai spun de păsările moarte pe care le găsim pe jos.
Uneori, din cauza vântului puternic, firele se ating între ele, producând scântei, afectând păsările care stau pe ele”, a spus Florin Constantinescu,
fiul proprietarilor.

Hai cu demersul…
Familia Constantinescu se gândeşte cu groază, ce s-ar fi întâmplat, dacă sub acea umbrelă se găseau oameni care stăteau la masă! Oameni de bună credinţă, au urmat calea legală și au început să facă demersuri către autorităţile competente, pentru a remedia această situaţie. Adresându-se întâi Primăriei Câmpina, reprezentanţii acesteia au spus că nu este de competenţa lor rezolvarea problemei respective. Așa că, ulterior, familia Constantinescu s-a adresat, mai departe, Centrului de Exploatare Medie şi Joasă Tensiune (CEMTJT) din Câmpina, ce ţine de societatea Electrica Furnizare Muntenia Nord Agenţia Ploieşti, ultima sesizare fiind în luna august.
Duşi cu vorba prin tot felul de adrese, ca răspuns la problemele lor, s-a ajuns până acolo încât i se impune familiei Constantinescu să scoată bani din buzunar, ca să remedieze situaţia: „Ca urmare a sesizării nr. 11681/11.08.2010 a d-nei Constantinescu Marieta (…) vă informăm că abonata a fost mutată pe altă fază, iar în ceea ce priveşte mutarea reţelei de pe proprietatea abonatei se poate face în baza unei cereri şi pe cheltuiala solicitantului, conform normativelor în vigoare”. Răspunsul poartă semnătura inginerului Ion Bobeică, şeful CEMTJT Câmpina.
Cu toate că nu se precizează acele „normative în vigoare”, cu siguranţă acestea fac trimitere la legea nr.13/2007 privind energia electrică. Formularea seacă a CEMTJT Câmpina, se bazează, probabil, pe încrengătura articolelor de lege, greu de descurcat pentru un neavizat, dar lasă libertatea de speculație familiei Constantinescu. Unele normative par a contrazice faptul că un consumator trebuie să facă pe cheltuiala sa lucrările care, de fapt, intră în competenţa şi mai ales, cheltuiala CEMTJT. Ba mai mult, dacă CEMTJT se prevalează de lege în baza art.39, care impune printre altele interzicerea vreunei construcţii sub cablurile de curent, ignoră, astfel, dreptul de proprietate al familiei Constantinescu.

Ițele legii, atât de încurcate…
Punctând doar câteva din articolele legii respective, familia Constantinescu se poate prevala de exemplu, de art.17, care prevede obligaţiile ce decurg din autorizaţiile de înfiinţare şi de licenţe, pct.1, lit.a: „(1) Titularul autorizaţiei de înfiinţare are următoarele obligaţii să stabilească şi să aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului; art. 19 (5) Titularul licenţei este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul şi să-l repună în situaţia anterioară, în cel mai scurt timp; art.41(6) Reţelele electrice de distribuţie se dezvoltă pe baza principiilor de eficienţă economică, cu respectarea planurilor de urbanism, a dreptului de proprietate, a protecţiei mediului, a sănătăţii şi vieţii persoanelor şi cu economisirea energiei, conform normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare; (7) Cheltuielile pentru modificarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice iniţiale ale utilizatorilor existenţi, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea, conform reglementarilor în vigoare; (8) În cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (7) sunt suportate de către client, capacităţile energetice rezultate pot fi preluate cu justa despăgubire de către operatorul de distribuţie”.
Toate aceste articole de lege, oricât de neavizată ar fi familia Constantinescu, nu fac decât să le ridice oamenilor semne de întrebare asupra responsabilităţii cu care CEMTJT priveşte neajunsurile create lor şi posibilităţile de remediere şi punere sub protecţie a integrităţii corporale cât şi a proprietăţii lor. Familia Constantinescu nu doreşte decât schimbarea acelor cabluri cu unele mult mai performante, cu izolaţie adecvată, conform aceloraşi „norme în vigoare” la care îi trimite cu uşurinţă CEMTJT, cerându-le acestora să le plătească lucrările. Carmen NEGREU

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co