Imobiliare Valea Prahovei
Actualitate

Cereri pentru prime

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că, până pe 18 mai, sunt aşteptaţi să depună cererile de solicitare a primei pe cap de animal speciile ovine/caprine din cadrul plăţilor naţionale directe complementare – sectorul zootehnic.

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal speciile ovine/caprine, solicitantul trebuie să se prezinte la centrele judeţene/locale ale APIA sau în municipiul Bucureşti, cu următoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate /carte de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;
b) dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare pe numele solicitantului (atribuit de către APIA în Registrul Unic de Identificare), dacă este cazul;
c) dovada contului bancar activ.
Pot depune cerere de plată crescătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– sunt înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA;
– sunt înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare (Registrul Unic de Identificare);
– solicită cererea pretipărită la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
– cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/ caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/ caprine pentru care se poate solicita primă;
– efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31.03.2012;
– efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012;
– animalele pentru care solicită primă să fie înregistrate in RNE şi identificate după cum urmează:
– identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 01.01.2010;
– identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute înainte de 01.01.2010.

Important!
Depunerea cererilor se poate face individual, prin reprezentant legal (cu procură notarială) sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, conform art. 2, alin. (21) şi alin. (22), din Ordinul nr. 67/2012, cu acordul scris al solicitantului.
Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la centrele şudeţene ale APIA.
În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 23 , pe site-ul www.apia.org.ro, va fi afişată lista definitivă cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (21) şi au depus documentaţie necesară conform alin. (22) la centrele judeţene ale APIA sau în Municipiul Bucureşti.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co