Actualitate

Cereri pentru prime

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că, până pe 18 mai, sunt aşteptaţi să depună cererile de solicitare a primei pe cap de animal speciile ovine/caprine din cadrul plăţilor naţionale directe complementare – sectorul zootehnic.

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal speciile ovine/caprine, solicitantul trebuie să se prezinte la centrele judeţene/locale ale APIA sau în municipiul Bucureşti, cu următoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate /carte de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;
b) dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare pe numele solicitantului (atribuit de către APIA în Registrul Unic de Identificare), dacă este cazul;
c) dovada contului bancar activ.
Pot depune cerere de plată crescătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– sunt înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA;
– sunt înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare (Registrul Unic de Identificare);
– solicită cererea pretipărită la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
– cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/ caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/ caprine pentru care se poate solicita primă;
– efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31.03.2012;
– efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012;
– animalele pentru care solicită primă să fie înregistrate in RNE şi identificate după cum urmează:
– identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 01.01.2010;
– identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute înainte de 01.01.2010.

Important!
Depunerea cererilor se poate face individual, prin reprezentant legal (cu procură notarială) sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, conform art. 2, alin. (21) şi alin. (22), din Ordinul nr. 67/2012, cu acordul scris al solicitantului.
Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la centrele şudeţene ale APIA.
În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 23 , pe site-ul www.apia.org.ro, va fi afişată lista definitivă cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (21) şi au depus documentaţie necesară conform alin. (22) la centrele judeţene ale APIA sau în Municipiul Bucureşti.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co