Social

Campina – Cine vrea locuinţă ANL?

    Criterii pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii pentru locuinţe, în blocul construit prin ANL, de pe strada Ecaterina Teodoroiu nr. 35.

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în municipiul Câmpina cât şi după caz, în localitatea din afara municipiului Câmpina unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă.
Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.
NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţe înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţe trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădiri dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Câmpina sau în localităţi situate pe o raza de 35 km de municipiul Câmpina.
NOTĂ: Solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara municipiului Câmpina trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil, de cel puţin un an, în municipiul Câmpina.
Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj sunt următoarele:
1. Situaţia locativă actuală
-Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat – 10 puncte
-Tolerat în spaţiu – 7 puncte
-Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – mp/locatar
a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv – 5 puncte
b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv – 7 puncte
c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv – 9 puncte
d) mai mică de 8 mp – 10 puncte
NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi si cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă, se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A, pct. 2.
2. Starea civilă actuală: a) căsătorit 10 puncte; b) necăsătorit-8 puncte
Număr de persoane în întreţinere
a) copii: 1 copil – 2 puncte; 2 copii – 3 puncte; 3 copii – 4 puncte; 4 copii – 5 puncte; mai mult de 4 copii – 5 puncte plus 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora – 2 puncte
3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinerea necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus-2 puncte
4. Vechimea cererii solicitantului
– până la 1 an – 1 punct
– între 1 şi 2 ani – 3 puncte
– între 2 şi 3 ani – 6 puncte
– între 3 şi 4 ani – 9 puncte
– pentru fiecare an peste 4 ani – 4 puncte
5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
– fără studii şi fără pregătire profesională – 5 puncte
– cu şcoală generală, fără pregătire profesionalăşi/sau cu specializare la locul de muncă – 8 puncte
– cu studii medii, fără pregatire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă – 10 puncte
– cu pregatire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată- 13 puncte
– cu studii superioare – 15 puncte
NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii
6. Situaţii locative sau sociale deosebite
– tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani – 15 puncte
– tineri care au adoptat sau adoptă copii – 10 puncte
– tineri evacuaţi din case naţionalizate – 5 puncte
NOTĂ: Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate mai sus.
În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (stare civilă + starea de sănătate actuală).

„Pentru ANL nu avem nici o cerere în mod expres, fiind doar câteva dintre cele vreo 200 de cereri prin care s-au solicitat locuinţe sociale, specificând «sau ANL». Am verificat dosarele şi se încadrează vreo opt persoane. Însă, după ce intrăm în posesia lor şi avem criteriile, îi anunţăm şi stabilim o perioadă de o lună, o lună şi jumătate, pentru depunerea cererilor. În momentul de faţă, n-avem cui să le dăm, după criteriile cunoscute”, a precizat viceprimarul Ion Dragomir.

Targul National Imobiliar
Imobiliare Valea Prahovei
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co