Cultura

Calendar Ortodox

Marţi 20 Iulie – Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
Astăzi cinstim pe cel mai râvnitor prooroc al Vechiului Testament, pe învăţătorul poporului celui depărtat de Dumnezeu, pe pedepsitorul proorocilor mincinoşi, pe marele făcător de minuni Ilie, care s-a învrednicit să vorbească cu Dumnezeu pe muntele Horeb şi să fie alături de Mântuitorul Iisus Hristos pe Tabor. Patria acestui mare prooroc a fost ţara Galaadului, de cealaltă parte de Iordan, care se mărgineşte cu Arabia şi cu cetatea Tezvi, după care s-a chemat şi Tezviteanul. La naşterea sa, Sovac, tatăl său, a văzut câţiva bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe care îi dădeau pruncului foc să mănânce şi, mergând la Ierusalim pentru a întreba la templu ce înseamnă această vedenie, unul dintre preoţi I-a spus: “Cuvântul lui va fi ca focul de puternic şi de lucrător”.
Împăratul Ahab, influenţat de soţia sa Izabela, sileşte poporul să se închine idolului Baal, iar Sfântul Ilie îi spune că 3 ani şi 6 luni nu va ploua. Mare chin şi durere a însemnat această pedeapsă iar Dumnezeu, Cel care voieştee îndreptarea oamenilor şi nu moartea lor, începe să-I insufle lui Ilie milă peentru a cere venirea ploii. Sfântul Ilie îi spune lui Ahab să-i adune pe toţi cei 850 de prooroci mincinoşi ai Izabelei. Acolo a săvârşit o mare minune zicând că şi el şi cei 850 să ridice câte un jertfelnic pe care să fie pus câte un viţel şi la care se va pogorî foc din cer, acela are adevărul. Mai întâi au încercat proorocii lui Baal darn u au reuşit pentru că ei nu-l cunoşteau pe adevăratul Dumnezeu. Sfântul Ilie a căzut în genunchi şi a zis: “Auzi-mă Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur eşti Dumnezeu şi că eu sunt slujitorul Tău”. Deci, pogorându-se foc din cer, a mistuit toată jertfa iar poporul i-a prins pe proorocii mincinoşi şi i-a ucis în râul Chison. Sfântul Ilie s-a întors în Samaria, a uns pe Elisei prooroc în locul său, a mers apoi în părţile Iordanului şi, despărţind apa în două cu cojocul său, a fost răpit la cer într-o căruţă de foc.
Aşa s-a urcat dumnezeiescul Ilie cu trup cu tot la cer, fără a gusta moartea, şi de acolo va veni în vremea cea de pe urmă să vestească lumii apropierea judecăţii de apoi.
Preot Paroh, Grigore MELNIC
Biserica Sf. Parascheva, Câmpina

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co