Actualitate

Anunţ privind autorizarea importatorilor de lapte şi produse lactate pentru accesul la contingentele tarifare de import

Informăm operatorii economici interesaţi de realizarea importurilor în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) Nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte şi produse lactate şi deschiderea unor contingente tarifare (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 341 din 22.12.2001) ca, în conformitate cu Art. 7 si Art.8 din acesta, numai importatorii autorizaţi prealabil pot solicita licenţe de import în cursul perioadei cuprinse între 1 iulie şi 30 iunie a anului următor.
Autorizatia se acorda solicitantului care depune, înainte de data de 1 aprilie a fiecarui an:
– cerere;
– copia certificatului de înregistrare în scopuri de TVA în România;
– dovada că în cei doi ani calendaristici anteriori a importat în Comunitate sau a exportat din Comunitate produse lactate incluse în Capitolul 04 din Nomenclatura Combinata, într-o
cantitate minimă de 25 de tone prin prezentarea declaraţiilor vamale de import sau de export, după caz.
Pentru solicitanţii care îndeplinesc cerinţele de mai sus, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură atribuie numărul de autorizaţie şi informează atât solicitanţii cât şi Comisia Europeana, conform Art. 9 si Art. 10 din Regulament (CE) Nr. 2535/2001.
De asemenea, pentru operatorii economici care nu sunt înregistrati la APIA în Registrul unic de identificare, este necesară depunerea formularului şi a documentelor menţionate la Punctul 37 din acest formular, astfel cum este stabilit prin Ordinul MADR nr. 22/2001, care pot fi studiate
şi descărcate pe site-ul institutiei: www.apia.org.ro.

Imobiliare Valea Prahovei
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co