PUB

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA – OCTAVIA TRANS

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA

In conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Denumire solicitant: SC OCTAVIA TRANS SRL

Adresa: Sat. Lazuri, Com. Comisani, Jud. Dambovita

E-mail:  octaviat411@gmail.com

Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

Obiectul contractului: Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului, pentru proiectul POC 2014 – 2020, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive: ”Green Deal – SC OCTAVIA TRANS SRL” 

Locul de prestare a serviciilor: sediul prestatorului, sediul achizitorului si/ sau locul de implementare.

Tipul contractului: contract de servicii

Durata contractului: de la momentul semnarii contractului de prestare servicii si pana la momentul finalizarii perioadei de monitorizare stabilita prin contractul de finantare.

Valoarea estimata: 435.248,00 lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare. Pretul nu se poate ajusta.

 Program de finantare: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie,

Obiectiv Tematic – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive,

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Sud Muntenia, judet Dambovita.

Ofertele vor fi depuse/ transmise pana la data de:  16.03.2022, ora 12:00.

Adresa: Sat. Lazuri, Com. Comisani, Jud. Dambovita

 Nota! Serviciile de consultanta in managementul proiectului sunt conditionate de semnarea contractului de finantare cu Autoritatea de Management. Intrarea in vigoare a obligatiilor contractuale pentru serviciile de consultanta in management va avea loc numai daca si in masura in care proiectul care face obiectul prezentului contract va fi aprobat la finantarea si dupa semnarea Contractului de Finantare intre Solicitant/ Beneficiar si Autoritatea de Management.

Toate formalitatile pe care trebuie sa la indeplineasca operatorii economici interesati sa participe la procedura de achizitie se regasesc in specificatiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura, ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la: octaviat411@gmail.com.

Data: 04.03.2022

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co