Turism

Altă faţă a Parcului Natural Bucegi

Administraţia Parcului Natural Bucegi, unitate a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva a început derularea proiectului „Optimizarea managementului vizitatorilor prin completarea infrastructurii de vizitare în Parcul Natural Bucegi – sit Natura 2000”.

Acest proiect este realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 17.943.143 de lei, iar durata proiectului este de 36 de luni, cu începere din luna octombrie 2011. Acesta se va desfăşura în perimetrul, cât şi în zonele limitrofe Parcului Natural Bucegi, pe teritoriul administrativ al judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Braşov. Obiectivul general al proiectului este implementarea Strategiei de Management a Vizitatorilor pentru Parcul Natural Bucegi astfel încât activităţile recreative sau de cunoaştere a patrimoniului natural să aibă un impact minim asupra naturii şi a stilului de viaţa tradiţional în armonie cu natura.
Obiectivele specifice sunt: îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei activităţilor de management prin dezvoltarea măsurilor de protecţie a habitatelor puternic afectate de
impactul antropic, dar şi a speciilor de floră şi faună; asigurarea consultării, conştientizării şi informării publicului cu privire la principalele obiective de management ale Parcului Natural Bucegi; dezvoltarea infrastructurii pentru uz public ca instrument al activitatii de comunicare directă, proiectarea şi realizarea acesteia astfel încât prin funcţiunile ei să asigure o informare eficientă a vizitatorilor; instruirea adecvată a personalului şi creşterea capacităţii instituţionale şi manageriale a Administraţiei Parcului Natural Bucegi; monitorizarea de specii şi habitate pentru a putea evalua rezultatele măsurilor de management şi a le aduce îmbunătăţiri în cazul în care se constată acţiunea unor factori antropici negativi.

Noutăţi practice
Concret, ar urma să fie amplasat în Buşteni un centru de vizitare cu o suprafaţă utilă de 1.200 de metri pătraţi şi în comuna dâmboviţeană Moroieni, un punct de informare, să fie amenajate şapte trasee tematice în cele mai vizitate zone ale ariei protejate, să fie semnalizate intrările în parcul Natural Bucegi, incluziv prin prezentarea regulilor de vizitare. Totodată ar urma să aibă loc activităţi de monitorizare a patrimoniului natural de interes comunitar (floră, faună, habitate) şi să fie îmbunătăţită capacitatea de management a ariei. Claudia BIRLA

Imobiliare Valea Prahovei
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co