Actualitate

Actualizarea dosarelor

Chiriaşii care locuiesc sau au locuit în casele naţionalizate din Sinaia şi au depus dosare pentru obţinerea unei locuinţe sociale sunt aşteptaţi până pe 15 martie să reactualizeze şi să completeze dosarele depuse, pentru întocmirea ordinii de prioritate.

Persoanele care reactualizează dosare vor trebui să refacă cerea tip, declaraţia notarială, declaraţia de venituri, certificatul medical acolo unde este cazul şi completarea actelor cu privire la evacuare. Cei care nu au solicitat până acum o locuinţă socială şi au dreptul trebuie să depună la dosar o serie de documente justificative. O dovadă de la Serviciul de Evidenţa Populaţiei care să ateste faptul că solicitantul are domiciliul în Sinaia, adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei, copii după actele de identitate, certificat medical, acolo unde este cazul, declaraţie notarială, dovada evacuării sau orice act care atestă calitatea de evacuat, copii ale contractelor de închiriere şi o cerere tip de la Departamentul Locativ şi Asociaţii de Proprietari.

Condiţii
Pot obţine o locuinţă socială cei care au stat în case naţionalizate, nu au înstrăinat nicio proprietate după 1990, nu deţin în proprietate un alt imobil în nicio localitate din ţară, nu au beneficiat de ajutorul statului în construcţia unei locuinţe, nu deţin teren în proprietate sau concesiune în baza legii 15/2003 şi nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă socială. Odată îndeplinite aceste condiţii, stabilirea priorităţii în acordarea unor locuinţe sociale va fi făcută în urma punctajului obţinut. Cel mai mare număr de puncte îl obţin persoanele cu vârsta peste 70 de ani, evacuaţii cu sentinţă definitivă şi irevocabilă, persoanele cu boli grave şi cei care nu mai au contract cu proprietarul. Cei care au cereri depuse de peste 10 ani şi persoanele care locuiesc în Sinaia de mai mult de 20 de ani primesc de asemenea maxim de puncte.
Cei care doresc să depună sau să completeze un dosar o pot face până pe 15 martie, în fiecare marţi şi joi de la 12:00-16:30, cu respectarea pauzei de masă între 13:00-13:30 şi miercurea de la 9:00-13:00, la Departamentul Locativ şi Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei Sinaia. C. B.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co