Economic

Actualitatea economică

25 mai – ultima zi de depunere a Declaratiei privind veniturile realizate în România

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Prahova aminteşte contribuabililor, persoane fizice, că 25 mai 2012 este ultima zi în care poate fi depus Formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru anul 2011.
Declaraţia se depune numai de către contribuabilii care în cursul anului 2011 au obţinut venituri în bani şi/sau în natură provenind din:
– activităţi independente (venituri comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală);
– cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile;
– activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real;
– transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
– operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract; direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi on-line de către contribuabilii care deţin certificat digital.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabililor de către organele fiscale de domiciliu, sau se poate obţine prin accesarea adresei de Internet www.anaf.ro.
Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate in anul 2011 contribuabilii nu depun formularul 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România”.

Atenţie la poliţele obligatorii de locuinţe!

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale, le reaminteşte contribuabililor ploieşteni că au obligaţia de a-şi asigura construcţiile pe care le deţin în proprietate, cu destinaţia de locuinţă, potrivit Legii 260/2008 republicată în 2011 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi a inundaţiilor.
Nu intră sub incidenţa acestei legi contribuabilii care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie.
Poliţele de asigurare încheiate se pot comunica SPFL Ploieşti prin email: spfl@ploiesti.ro, fax: 0244/546711, sau direct la registratura – Bdul Independenţei nr.16.

Preţul gazelor naturale se liberalizează

Autorităţile române au propus un proiect de calendar care urmează să fie agreat cu instituţiile financiare internaţionale, privind eliminarea preţurilor reglementate la gaze până la 31 decembrie 2014 pentru consumatorii industriali şi până la 31 decembrie 2018 pentru consumatorii casnici.
Concomitent cu liberalizarea, se va produce o creştere graduală a preţului de comercializare pe piaţa românească a producţiei interne de gaze în raport cu preţul gazelor din import.
Preţul producţiei interne se va majora de la 45.7 lei/Mwh cât este în prezent la 119 lei/MWh, ceea ce înseamnă aproape triplarea preţului.
În vederea atingerii convergenţei între preţul intern şi cel european de import, vor avea loc ajustări trimestriale ale preţului final.
Autorităţile române iau în calcul la întocmirea calendarului o reducere treptată a preţului gazelor din import.
Pentru consumatorii industriali, convergenţa preţurilor intern/import se va asigura în 2014 la un preţ estimat al gazelor din import de 380 USD/1000 mc, acesta rămânând constant pentru consumatorii casnici până în 2018.

Rubrică realizată de cotidianul online www.prahovabusiness.ro

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co